Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Mentoring SGH : Mentoring SGH | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Mentoring SGH
 

 Mentoring SGH

 
Mentoring3.jpg

 

 O programie

 
Program Mentoringowy SGH jest inicjatywą integrującą absolwentów SGH (mentorów), którzy osiągnęli sukces zawodowy mierzony wysoką pozycją i autorytetem w swoim środowisku pracy, z utalentowanymi studentami (mentees), pragnącymi korzystać ze wsparcia w kształtowaniu swojej kariery w oparciu o doświadczenie absolwentów. Idea Programu jest oparta na budowaniu relacji pomiędzy mentees a mentorami, jak również na tworzeniu absolwencko-studenckiej wspólnoty. Program stanowi element działań Uczelni w zakresie zarządzania talentami.


IV edycja Programu odbywać się będzie w okresie od XII 2020 do VI 2021 w formule online.

Nabór do IV edycji Programu został zakończony.

Inauguracja odbędzie się 3 grudnia.


 

 Formuła Programu

 
W trakcie trwającego kilka miesięcy programu studenci (mentees) odbędą 5 indywidualnych spotkań - sesji mentoringowych ze swoimi mentorami–absolwentami SGH. Podczas spotkań otrzymają zarówno możliwość bezpośredniego wsparcia, jak i wymiany wiedzy, poglądów i wzajemnych doświadczeń. Czas oraz formuła spotkań są indywidualnie dostosowywane każdorazowo do potrzeb uczestników programu. Elementem programu są także szkolenia i warsztaty tematyczne dla mentorów, jak również wspólne spotkania mentorów i mentees. Aby umożliwić poznanie się i dać przestrzeń do dyskusji w szerszym gronie, w IV edycji będą działały kilku/kilkunastoosobowe podgrupy mentorów i mentees, nad którymi opiekę sprawować będą doświadczeni Mentorzy. Dodatkowo w ramach rozpoczęcia i zakończenia programu zorganizowane zostanie wspólne spotkanie dla wszystkich uczestników.
 

 Organizatorzy

 
Organizatorami Programu Monitoringowego SGH są Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami oraz Samorząd Studentów.
 
 
 

 Kontakt

 
​KONTAKT DLA MENTORÓW:

Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami

mentoring@sgh.waw.pl
(22) 564 94 72

KONTAKT DLA MENTEES:

 

 dokumenty