Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Programy

 
Kształcenie w Szkole Doktorskiej obejmuje: program kształcenia i realizację Indywidualnego Planu Badawczego.

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej realizowany jest w trzech dyscyplinach, w pięciu programach:

 Program kształcenia w Szkole Doktorskiej obejmuje przedmioty:​

A. wspólne dla wszystkich programów kształcenia:  w wymiarze 74 – 94 godz., w tym obligatoryjne 74 godz.:
1. Filozofia nauki 
2. Etyka w nauce 
3. Metodologia badań społecznych
4. Budowanie zespołów naukowych
5. Sztuka nauczania i prezentacji
B. Kierunkowe (zalecane 3 – 4 przedmioty) w wymiarze 180 – 240 godz., w tym obligatoryjne 180 godz.
C. Specjalizacyjne (zalecane 2 – 4 przedmioty) w wymiarze 60 – 120 godz., w tym obligatoryjne 60 godz.
D. Wspierające (zalecane 2 – 4 przedmioty) w wymiarze 60 – 120 godz., fakultatywne;
E. Seminarium doktorskie obligatoryjne w wymiarze 60 godz.
 
Łącznie:  464 - 694 godz.
 
Indywidualny Plan Badawczy (obligatoryjny) (IPB) - przygotowywany przez doktoranta w porozumieniu z promotorem (promotorami) oraz z promotorem pomocniczym, o ile został powołany.​