Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Biuro Szkoły Doktorskiej : Programy
Biuro Szkoły Doktorskiej
 

 Programy

 
Kształcenie w Szkole Doktorskiej obejmuje: program kształcenia i realizację Indywidualnego Planu Badawczego.

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej realizowany jest w trzech dyscyplinach, w pięciu programach:

programy obowiązujące doktorantów z naboru w roku akademickim 2019/2020

 programy obowiązujące doktorantów od naboru w roku akademickim 2020/2021​


programy obowiązujące doktorantów od naboru w roku akademickim 2021/2022

Ramowy Program kształcenia w Szkole Doktorskiej (od roku akademickiego 2021/2022) obejmuje przedmioty:​

A. wspólne dla wszystkich programów kształcenia:  w wymiarze 78 godz w profilu ogólnoakademickim w profilu "Doktorat wdrożeniowy"
1. Pisanie i publikowanie artykułów naukowych
2. Warsztat badacza
3. Warsztat z metodyki badawczej 
2. Etyka w nauce
3. Filozofia nauki 
4. Seminarium naukowe

B. Kierunkowe (zalecane 2 – 4 przedmioty) w wymiarze 120 godz. w profilu ogólnoakademickim i 84 godz. w profilu "Doktorat wdrożeniowy"

C. Wspierające (obowiązkowe) w wymiarze 90 godz.w profilu ogólnoakademickim i 63-64 godz. w profilu "Doktorat wdrożeniowy"

D. Przedmioty uupełniające (minimum 2 przedmioty) w wymiarze 60 godz. w profilu ogólnoakademickim i 42 godz. w profilu "Doktorat wdrożeniowy"

E. Seminarium doktorskie obowiązkowe w wymiarze 60 godz. w profilu ogólnoakademickimw profilu "Doktorat wdrożeniowy"
 
Łącznie:  408 godz. w profilu ogólnoakademickim i 328 godz. w profilu "Doktorat wdrożeniowy"
 
Indywidualny Plan Badawczy (obligatoryjny) (IPB) - przygotowywany przez doktoranta w porozumieniu z promotorem (promotorami) oraz z promotorem pomocniczym, o ile został powołany.​