Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Postępowania awansowe : Dyplomy doktorskie i habilitacyjne
Postępowania awansowe
 

 Dyplomy doktorskie i habilitacyjne

 
​Zgodnie z Art. 179. pkt. 1. Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce

Osoba, której nadano stopień doktora albo stopień doktora habilitowanego, otrzymuje odpowiednio dyplom doktorski albo dyplom habilitacyjny oraz odpis tego dyplomu.

Na wniosek osoby zainteresowanej wydaje się odpisy dyplomu w języku angielskim. Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim należy złożyć w Biurze Rad Naukowych.

  •  za wydanie odpisu dyplomu  doktorskiego i habilitacyjnego  w języku polskim pobiera się opłatę wysokości 60 zł.
  • za wydanie odpisu dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego w tłumaczeniu na język angielski pobiera się opłatę w wysokości 80 zł.

Dyplom doktorski (j. ang.) - pobierz wniosek
Dyplom habilitacyjny (j. ang.) - pobierz wniosek

nr konta: Pekao S.A. 93 1240 5918 1111 0010 2722 0297 z dopiskiem: opłata za dyplom w języku.....  (imię i nazwisko).

Zarządzenie Rektora nr 58 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zasad wystawiania dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz określenia wzoru zaświadczenia o przebiegu studiów doktoranckich