Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Biuro Rad Naukowych : Biuro Rad Naukowych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Rad Naukowych
 

 Biuro Rad Naukowych

 
Biuro Rad Naukowych (ABRN) jest jednostką odpowiedzialną za administracyjno-organizacyjną obsługę rad naukowych oraz realizację czynności związanych z postępowaniami o nadanie stopni naukowych.

Do zadań Biura w szczególności należy:

1) Obsługa organizacyjno-techniczna rad naukowych w zakresie: 

a) prowadzenia spraw związanych z organizacją posiedzeń rad naukowych,


b) prowadzenia spraw związanych z postępowaniami o nadanie stopni naukowych wszczętych w SGH oraz z postępowaniami o odnowienie dyplomu doktorskiego,

c) przekazywania    propozycji    przedstawicieli    rad    naukowych do rektorskich albodziekańskich komisji oraz zespołów,  jaki do składu rady bibliotecznej,

d) prowadzenie spraw związanych z postępowaniami o nostryfikowanie stopni
naukowych nadanych za granicą, wszczętych w SGH;

2) Koordynacja  czynności  organizacyjno-technicznych prowadzonych w kolegiach albo Szkole Doktorskiej, dotyczących otwierania i przebiegu procedur  poprzedzających  wszczęcie  postępowań  o  nadanie  stopni naukowych,  w  tym  wsparcie  biur  kolegiów  w  obsłudze systemuantyplagiatowego, wykorzystywanego do sprawdzenia rozprawy doktorskiej przed sformułowaniem o niej opinii przez promotora;

3) Przygotowania rocznego planu zadaniowego dla postępowań o nadanie stopni  naukowych  finansowanych  ze  środków  SGH  oraz  z  wpłat wnioskodawców;

4) Prowadzenie sprawozdawczości w systemie POL-on w  zakresie danych w bazie dokumentów w postępowaniach awansowych, o których mowa w art. 348 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

5) Przygotowanie  dyplomów  doktorskich, habilitacyjnych  oraz  dyplomów nadanych w
postępowaniu o odnowieniedyplomu doktorskiego;

6) Współpraca  z Biurem  Rektora  przy  organizacji  uroczystości wręczania dyplomów  doktorskich,  doktora  habilitowanego  oraz  odnowionego dyplomu doktorskiego;

7) Archiwizacja  dokumentacji  będącej  przedmiotem  spraw  obsługiwanych przez Biuro Rad Naukowych.
 

 Informacje

 

Rada naukowa dyscypliny nauki o polityce i administracji

Oświadczenie Rady naukowej dyscypliny nauki o polityce i administracji

więcej

 
 
 

 Wydarzenia

 
 

 Kierownik