Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zakres obowiązków : Logo SGH w internecie
Biuro Prasowe - Zakres obowiązków biura
 

 Stosowanie logo SGH w serwisach internetowych

 
Jak uzyskać zgodę na wykorzystanie logo SGH na stronie internetowej?

W przypadku stron umieszczonych na serwerze WWW sprawa jest prosta. Strony te bowiem mają standardową szatę graficzną, w której logo SGH jest automatycznie umieszczone w odpowiednim miejscu. Dlatego edytor strony nie musi już występować o zgodę na korzystanie z logo uczelni, chyba że chce je umieścić ponownie w treści strony.

Inaczej jest w przypadku indywidualnych stron umieszczanych w serwisach zlokalizowanych poza serwerami SGH. W każdym takim przypadku właściciel strony musi wystąpić do Działu Promocji i Rekrutacji (DPiR) o zgodę na wykorzystanie logo SGH. Wniosek w tej sprawie może zostać przesłany e-mailem na adres dpir [w domenie sgh.waw.pl. Ale uwaga: aby uzyskać zgodę na wykorzystanie logo SGH, jednostka lub organizacja musi podać adres, pod którym znajduje się jej serwis, a także wskazać w której jego części ma być zlokalizowane logo. Wówczas DPiR przygotowuje plik GIF lub JPG z logo SGH w odpowiedniej wersji kolorystycznej, we właściwym rozmiarze i ewentualnie z przeźroczystym tłem oraz przenikaniem tonalnym koloru logo w odpowiedni kolor tła strony. Plik taki należy umieścić we właściwym katalogu, wpisać odpowiednie parametry w kodzie strony i poinformować o tym DPiR. Dopiero po zatwierdzeniu sposobu prezentacji logo na stronie i stwierdzeniu pełnej zgodności ze standardami graficznymi SGH, udzielana jest ostateczna zgoda na wykorzystanie logo.

Uwaga: DPiR może odmówić udzielenia zgody, np. w sytuacji, gdy treści strony są niestosowne na gruncie akademickim lub w kontekście SGH, albo gdy szata graficzna strony prezentuje bardzo niski poziom lub też uniemożliwia czytelną prezentację logo SGH. 

Twórca strony powinien najpierw przygotować jej szablon graficzny, a dopiero później występować do DPiR o zgodę na wykorzystanie w nim logo. Jeśli nie będzie żadnych przeciwskazań, DPiR przygotuje i prześle plik graficzny gotowy do umieszczenia we wskazanym miejscu w serwisie wnioskodawcy.

Zabrania się pobierania logo SGH z istniejących już stron lub z serwisu DPiR i umieszczania go we własnym serwisie. Należy pamiętać o tym, że każdorazowe wykorzystanie logo uczelni wymaga uzyskania zgody DPiR i jego pozytywnej opinii co do sposobu zastosowania znaku firmowego SGH. Raz udzielona zgoda nie oznacza, że logo można stosować w innych sytuacjach. Np. zgoda na użycie logo na plakacie nie oznacza, że można tego samego logo użyć w dowolny sposób na stronie internetowej.