Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zakres obowiązków : Identyfikacja wizualna SGH
Biuro Prasowe - Zakres obowiązków biura
 

 Wykorzystanie logo

 
Skrócone informacje nt. stosowania logo w projektach graficznych:
  • logo SGH może być stosowane tylko na jednolitym tle;
  • wielkość pola ochronnego zależy od wielkości oraz rodzaju znaku – jego szerokość dla każdego rodzaju logotypu oraz herbu została określona w księdze znaku;
  • minimalne wielkości logotypów po wydrukowaniu zostały określone w księdze znaku oraz poniżej, w częściach opisujących poszczególne znaki;
  • w przypadku użycia logo w pobliżu krawędzi użytku, pole ochronne musi się znaleźć na nim w całości;
  • kolor podstawowy logo to Pantone 7474C; CMYK: C=96, M=9, Y=32, K=29; RGB: R=0, G=116, B=129; HTML:#007481; Dopuszczalnym kolorem jest również biały.

W przypadku umieszczania logotypu w internecie, uprzejmie prosimy o dopilnowanie, aby był on wyraźny, miał rozdzielczość co najmniej 72 ppi, używany był na jednolitym tle oraz w bezpiecznej odległości od innych obiektów (z zastosowaniem pola ochronnego). Prosimy również o dopilnowanie proporcji przy zmianie wielkości logotypu. 

Wykorzystanie logo SGH

Każdy projekt graficzny z logo SGH – zamawiany lub wykonywany przez jednostki uczelni czy też firmy i organizacje zewnętrzne – powinien zostać zaakceptowany przez Zespół Promocji w Biurze Rektora SGH pod kątem poprawności użycia znaków (przed produkcją lub dystrybucją). Projekty należy przesyłać na adres email: promocja (w domenie sgh.waw.pl).

 

 Nazwa Uczelni

 
Oficjalną nazwą uczelni jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, a oficjalnym skrótem – SGH.

W tekstach anglojęzycznych używamy nazwy: SGH Warsaw School of Economics

„Szkoła Główna Handlowa w Warszawie”, skrót „SGH” oraz godło uczelni są zastrzeżonymi Wspólnotowymi Znakami Towarowymi i korzystają z ochrony prawnej na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. 
 

 typografia

 
Font podstawowy

Fonty firmowe to rodzina fontów Open Sans. Konsekwentne stosowanie czcionek zaleca się do wszystkich 
typów materiałów: druków akcydensowych, materiałów promocyjnych, pism i prezentacji biurowych, stron internetowych itp.

Przy tworzeniu przekazu należy dbać o jego czytelność. Hasła i tytuły powinny być pisane zdecydowanie większym krojem niż pozostałe bloki tekstowe. Do składu tekstów na białych i jasnych tłach należy korzystać z fontu w odmianie Light.

Na tłach ciemnych i w kontrze stosuje się odmianę Regular.

Typografia uzupełniająca

W przypadku tekstów długich należy stosować fonty uzupełniające PT Serif. Jest to rodzina fontów szeryfowych zaprojektowana do składu dłuższych tekstów.

Szczegóły zastosowań przedstawione są w rozdziałach Księgi znaku SGH​.
 

 Logo uczelni – wersja podstawowa

 

Podstawowym elementem identyfikacji jest akronim (skrót) nazwy uczelni – SGH. Jego zapis graficzny stanowi logotyp. Jest to podstawowa forma identyfikacji, stosowana w większości sytuacji, w komunikacji ogólnej oraz potocznej komunikacji werbalnej.​

Logo SGH zielone wersja podstawowa


Wersja zielona:

plik EPS – przeznaczony do druku i użycia w programach graficznych

plik PNG​ – przeznaczony do użycia na stronach internetowych i w programach biurowych

plik JPG – z białym tłem, przeznaczony do użycia na stronach internetowych i programach biurowych


Wersja biała:

plik EPS  przeznaczony do druku i użycia w programach graficznych

plik PNG – z przezroczystym tłem, przeznaczony do użycia na stronach internetowych i programach biurowychUżycie określonych wielkości zapobiega deformacji znaku SGH oraz zapewnia jego czytelność. 
Wielkość minimalna logo: 

  • ​papier A4 – szerokość 28 mm
  • papier A5 – szerokość 9,8 mm 
  • wizytówki – szerokość 17,3 mm
  • wielkość minimalna – szerokość 8 mm
 

 Logo z pełną nazwą uczelni

 

Wersja logo dedykowana do stosowania na materiałach wizerunkowych, promocyjnych oraz w sytuacjach, w których logo występuje na tle innym niż białe.​

Logo SGH z pełną nazwą uczelni w zielonym poluplik EPS – przeznaczony do druku i użycia w programach graficznych

plik PNG – z przezroczystym tłem, przeznaczony do użycia na stronach internetowych i programach biurowych

plik JPG​ – z białym tłem, przeznaczony do użycia na stronach internetowych i programach biurowych 


 

SGHkwadratENdemo.png


plik EPS – przeznaczony do druku i użycia w programach graficznych

plik PNG – z przezroczystym tłem, przeznaczony do użycia na stronach internetowych i programach biurowych

plik JPG​ – z białym tłem, przeznaczony do użycia na stronach internetowych i programach biurowych

 

 

 

Wielkość minimalna: szerokość 16 mm.

Logo SGH z pełną nazwą uczelni bez pola w tle


plik EPS – przeznaczony do druku i użycia w programach graficznych

plik PNG – z przezroczystym tłem, przeznaczony do użycia na stronach internetowych i programach biurowych

plik JPG​ – z białym tłem, przeznaczony do użycia na stronach internetowych i programach biurowych 


 

 

SGHlogotypENdemo.png

 

plik EPS – przeznaczony do druku i użycia w programach graficznych

plik PNG – z przezroczystym tłem, przeznaczony do użycia na stronach internetowych i programach biurowych
 
plik JPG​​ – z białym tłem, przeznaczony do użycia na stronach internetowych i programach biurowych


 

 

 

 

Wielkość minimalna: szerokość 12 mm.


 

 Godło SGH

 
Godło stosowane jest przez rektora i najwyższe władze uczelni w sytuacjach oficjalnych. Może być używane w uczelnianych dokumentach prawnych.


Herb SGH zielony
plik EPS – przeznaczony do druku i użycia w programach graficznych

plik PNG – z przezroczystym tłem, przeznaczony do użycia na stronach internetowych i programach biurowych
 
plik JPG​​ – z białym tłem, przeznaczony do użycia na stronach internetowych i programach biurowych

Herb SGH czarny

plik EPS​​ – przeznaczony do druku i użycia w programach graficznych
 
plik PNGz przezroczystym tłem, przeznaczony do użycia na stronach internetowych i programach biurowych
 
plik JPG​​ – z białym tłem, przeznaczony do użycia na stronach internetowych i programach biurowych

 

 Minimalna średnica godła: 28 mm.
 
 
 

 Pobierz księgę znaku

 

Księga znaku SGH. PDF do pobrania. 

Uzupełnienie Księgi znaku SGH stanowią wzory akcydensów przedstawione w dokumencie „AKCYDENSY SGH”.

Księga akcydensów SGH. PDF do pobrania.


godlo_ksiega_znaku.png

 

 Firmowa stopka mailowa

 
Stopka mailowa
 

 prezentacje multimedialne

 

Zachęcamy do korzystania z wzorców stylistycznych prezentacji SGH.

Poniżej plik PowerPoint w wariancie 16:9 

 Otwierając funkcję „NOWY SLAJD” na pasku narzędzi można wybrać jeden z przygotowanych szablonów.

Poniżej prezentujemy przykładowe zastosowanie szablonów PREZENTACJI OGÓLNEJ:​
 

 System monitorów SGH

 

Prosimy o zapoznanie się z procedurą umieszczania prezentacji w systemie monitorów SGH.

Prezentacje przygotowywane na potrzeby emisji na monitorach w auli spadochronowej powinny mieć proporcje 16:9.