Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie

Nagroda Premiera RP dla prof. Marcina Kolasy

2015-08-12 kategoria: informacja 

Dr hab. Marcin Kolasa, profesor nadzwyczajny w Katedrze Ekonomii Ilościowej (Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH), został laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów RP przyznawanej za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Temat jego habilitacji to „Wykorzystanie modeli równowagi ogólnej do analizy wahań aktywności gospodarczej".

Dr hab. Marcin Kolasa specjalizuje się w dyscyplinie, jaką jest ekonomia ilościowa, zajmująca się stosowaniem i rozwijaniem matematyczno-ekonometrycznego modelowania do objaśniania procesów gospodarczych. W cyklu artykułów autor zajął się modelowaniem cykli koniunkturalnych z wykorzystaniem modeli równowagi ogólnej. Najważniejsze oryginalne wyniki tam zaprezentowane to m.in. budowa specyficznych zaawansowanych modeli pozwalających na identyfikację źródeł zróznicowania cykli w Polsce i strefie euro, modeli służących prognozowaniu cykli koniunkturalnych, rozbudowa metod ich prognozowania przy użyciu podejścia bayesowskiego, modelowanie możliwości prowadzenia polityki pieniężnej i podatkowej łagodzącej ewentualne wahania związane z wejściem Polski do strefy euro czy też modelowanie wpływu niedoskonałości rynków finansowych na dobrobyt gospodarstw domowych.

Jak podkreślił prof. dr hab. Piotr Węgleński, przewodniczący Zespołu do spraw Nagród w Departamencie Komitetu Rady Ministrów, we wszystkich pracach dr. hab. Marcina Kolasy można znaleźć nowatorskie rozwiązania metodyczne, a także wyraźne walory praktyczne uzyskiwanych wyników i wniosków.

Gratulujemy!

Archiwum