Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zakres obowiązków : Zakres obowiązków – Dział Spraw Osób Niepełnosprawnych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dział Audytu Wewnętrznego - Zakres obowiązków biura
 

 zakres obowiązków

 
  • udzielanie informacji z zakresu uprawnień związanych z niepełnosprawnością zainteresowanym studentom, doktorantom i pracownikom niepełnosprawnym,
  • koordynacja spraw wynikających z zatrudniania osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Szczegółowe zadania ramowe Działu Spraw Osób Niepełnosprawnych zawiera §77 Zarządzenia Rektora nr 61 z dnia 23 października 2013r.

 
 

 działania jednostki

 
  • wydawanie zaświadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych,
  • organizowanie zindywidualizowanego wsparcia Uczelni dla niepełnosprawnych studentów, doktorantów i pracowników,
  • promowanie aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów Uczelni,
  • inicjowanie i opiniowanie prac adaptacyjnych w budynkach SGH, w tym likwidacji barier architektonicznych i transportowych oraz w dostępie do zasobów informacyjnych w alternatywnych formach zapisu.