Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zakres obowiązków : Zakres obowiązków – Dział Spraw Pracowniczych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dział Spraw Pracowniczych - Zakres obowiązków biura
 

 zakres obowiązków

 
 • ewidencja wyjazdów służbowych,
 • przygotowywanie informacji umożliwiających planowanie i analizę zatrudnienia,
 • planowanie funduszu wynagrodzeń osobowych i nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
 • publikacja otrzymanych ogłoszeń konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich,
 • prowadzenie spraw związanych z zawarciem, trwaniem i zakończeniem stosunku pracy nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
 • prowadzenie spraw związanych z zawarciem, trwaniem i zakończeniem stosunku pracy pracowników zatrudnianych w celu realizacji projektów, 
 • ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
 • obsługa administracyjna spraw związanych z procedurami dyscyplinarnymi,
 • prowadzenie spraw związanych z wystąpieniami Rektora o przyznanie orderów i odznaczeń państwowych oraz medali i odznaczeń resortowych,
 • prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i realizacją umów dotyczących korzystania z prywatnego środka komunikacji dla celów służbowych, w tym weryfikacja dokumentów do wypłaty w zakresie kadrowym,
 • obsługa i pomoc w organizacji krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych nauczycieli akademickich i pracowników niebędącym nauczycielami akademickimi (delegacje),
 • załatwianie spraw organizacyjnych i finansowych związanych z wyjazdami nauczycieli akademickich z jednostek pozakolegialnych na konferencje, szkolenia i seminaria krajowe,
 • obsługa Rektora, kanclerza i dziekanów w zakresie spraw kadrowych podległych im pracowników oraz współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych Uczelni w sprawach personalnych.


Szczegółowe zadania ramowe Działu Spraw Pracowniczych zawiera
§78 Zarządzenia Rektora nr 61 z dnia 23 października 2013r.

 
 

 działania jednostki

 
 • obsługa ubezpieczeń indywidualnych i grupowych pracowników,
 • przygotowywanie i wydawanie pracownikom legitymacji służbowych,
 • rekrutacja pracowników niebędących nauczycielami akademickim,
 • kontrolowanie ważności badań lekarskich, wystawianie skierowań na wstępne badania lekarskie oraz kierowanie na szkolenia wstępne z zakresu BHP,
 • przeprowadzanie procedur konkursowych na stanowiska profesorskie.