Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Rekrutacja Akademik : Sposób składania wniosku
Rekrutacja Akademik
 

 Sposób składania wniosku

 
Od roku akademickiego 2020/21 wnioski o akademik składa się wyłącznie w systemie USOSweb.
  1. Wniosek należy jedynie zarejestrować w systemie USOSweb
  2. Wniosku nie należy przesyłać w formie papierowej do Sekcji Pomocy Materialnej
  3. Do wniosku nie załącza się żadnych dodatkowych dokumentów dochodowych
  4. Jedynie osoby, które podczas wypełniania wniosku zaznaczą dodatkowe, poniżej wymienione warunki, muszą wysłać z maila studenta w domenie SGH na adres spm@sgh.waw.pl skan poniższych dokumentów:

    STARSZE ROCZNIKI:
    – stypendium socjalne: jeśli stypendium było przyznane na SGH, nie należy dołączać żadnych dokumentów; jeśli było przyznane na innej uczelni, należy dołączyć decyzję przyznającą stypendium lub zaświadczenie z uczelni o okresie pobierania stypendium i jego wysokości (w przypadku dokumentów wystawionych w języku innym, niż język polski, wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski).
             STUDENCI I ROKU:
             - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności studenta: jeżeli student zarejestrował
            swoje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w Dziale Spraw Osób
            Niepełnosprawnych, nie należy dołączać żadnych dokumentów; jeśli orzeczenie
            o niepełnosprawności nie było zarejestrowane w Dziale Spraw Osób
            Niepełnosprawnych, należy dołączyć ten dokument do wniosku o akademik
            (uwzględniane są wyłącznie orzeczenia o niepełnosprawności wystawione przez polski
            organ)
            - sieroctwo lub półsieroctwo: należy dołączyć akt zgonu rodzica lub rodziców (w
             przypadku dokumentów wystawionych w języku innym, niż język polski, wraz z 
             tłumaczeniem przysięgłym na język polski).

          5.​Kolejność przyznawania miejsc w akademiku dla starszych studentów określa § 34
            ust. 4 i 4b
oraz ust. 4c i 4d , natomiast dla studentów I roku  - § 34 ust. 4a, 4b, 4c i 4d
           Regulaminu świadczeń dla studentów.
          6.Osoby, które otrzymały nakaz wykwaterowania nie mogą otrzymać miejsca
          
w Domu Studenta przez okres 5 lat od daty wykwaterowania.

APLIKOWANIE O AKADEMIK TYLKO NA 1 SEMESTR: w przypadku, gdy student chce aplikować o miejsce w DS tylko na jeden semestr, po zarejestrowaniu wniosku o akademik w systemie USOS należy przesłać maila (z adresu mailowego studenta w domenie SGH) na adres mailowy SPM  (spm@sgh.waw.pl)  z informacją, na który semestr się ubiega o miejsce w DS.