Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Rekrutacja Akademik : Sposób składania wniosku
Rekrutacja Akademik
 

 Sposób składania wniosku

 

 1. Wniosek należy jedynie zarejestrować w systemie USOSweb
 2. Wniosku nie należy przesyłać w formie papierowej do Biura Domów Studenta.
 3. Do wniosku można załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie jednego lub kilku warunków szczególnych:
  ​STUDENCI I ROKU:
  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności studenta: jeżeli student zarejestrował
  swoje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w Biurze do spraw Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, nie należy dołączać żadnych dokumentów; jeśli orzeczenie o niepełnosprawności nie było zarejestrowane w Biurze do spraw Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, należy dołączyć ten dokument do wniosku o akademik (uwzględniane są wyłącznie orzeczenia o niepełnosprawności wystawione przez polski organ)
  - sieroctwo lub półsieroctwo: należy dołączyć akt zgonu rodzica lub rodziców (w przypadku dokumentów wystawionych w języku innym, niż język polski, wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski).​
 4. Nie należy załączać żadnych dokumentów o dochodach.
 5. Kolejność przyznawania miejsc w akademiku dla studentów I roku  - § 34 ust. 4a, 4b, 4c i 4d Regulaminu świadczeń dla studentów.
 6. Osoby, które otrzymały nakaz wykwaterowania nie mogą otrzymać miejsca w Domu Studenta przez okres 5 lat od daty wykwaterowania.
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU O AKADEMIK:

Jeżeli chcesz złożyć wniosek o akademik zaloguj się do USOSweb
 
Wybierz zakładkę DLA WSZYSTKICH
 
Kliknij WNIOSKI
 
Z listy wniosków, które można złożyć w Twoich jednostkach odszukaj 
WNIOSKI O MIEJSCE W​ AKADEMIKU NA ROK AKADEMICKI 2022/23 (ostatnia pozycja na liście)
i kliknij ZACZNIJ WYPEŁNIAĆ

 
 

EKRAN 1 kliknij DALEJ

 
 
EKRAN 2 kliknij DALEJ

 
 
EKRAN 3 sprawdź swoje dane. Jeżeli wszystko się zgadza kliknij DALEJ. Jeżeli dane są nieaktualne zgłoś zmianę w Dziekanacie/u sekretarza studiów i kliknij DALEJ
 
EKRAN 4 z rozwijanej listy wybierz okres na jaki chcesz mieć przyznany akademik. Do wyboru jest:
 • Rok akademicki 2022/23
 • Semestr zimowy 2022/23 
 • Semestr letni 2022/23
Następnie wpisz odległość uczelni od miejsca zamieszkania. Nie musisz wypełniać uzasadnienia wniosku. Następnie kliknij DALEJ

Możesz też wybrać jeden z warunków szczególnych i dodać skan dokumentu potwierdzającego, że uprawnienie do skorzystania z niego.

 
 
 
EKRAN 5 możesz ubiegać się o miejsce dla siebie lub dla siebie i rodziny (mąż/żona, dziecko/dzieci). Następnie kliknij DALEJ

 
 
EKRAN 7 to opis naszych akademików. Przeczytaj i kliknij DALEJ

EKRAN 8 to wybór akademika. Zdecyduj w którym akademiku chcesz mieszkać najbardziej i przenieś go na górę listy. Następnie kliknij DALEJ

 
 
EKRAN 10 to ostatni krok. Możesz poprawić wniosek klikając przycisk wróć lub jeżeli wszystko jest dobrze kliknij ZAREJESTRUJ 
 
BRAWO! TO WSZYSTKO.
 
!!!PAMIĘTAJ, zarejestrowanie wniosku jest równoznaczne ze złożeniem go do Komisji ds. Akademików. Nie musisz drukować wniosku, przynosić go lub wysyłać do BDS. Decyzja o przyznaniu lub nieprzyznaniu miejsca będzie widoczna w USOSweb po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję.