Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Rekrutacja Akademik : Lista rezerwowa
Rekrutacja Akademik
 

 ZASADY KWATEROWANIA Z LISTY REZERWOWEJ

 
  1. Formularz listy rezerwowej będzie aktywny od 20.09.2021 od godz. 9:00.

  2. Aby otrzymać miejsce w Domu Studenta SGH należy wypełnić poniższy formularz oraz kliknąć przycisk "Prześlij" 

    >>> ​FORMULARZ LISTY REZERWOWEJ <<<

  3. Miejsca z listy rezerwowej są przydzielane w kolejności zgłoszeń na zasadzie "kto pierwszy ten lepszy", przy czym w pierwszej kolejności brani są pod uwagę studenci i doktoranci SGH.

  4. Miejsca z listy rezerwowej można otrzymać jeśli w akademiku jest wolne miejsce w pokoju męskim lub damskim.

  5. Osoba, której przyznano miejsce z listy rezerwowej może zakwaterować się w ciągu 48 godzin od momentu powiadomienia jej o tym fakcie przez pracownika administracji Domu Studenta telefonicznie lub e-mailem.​

 

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 
1. Administrator 
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH.

2. Inspektor Ochrony Danych 

W SGH został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@sgh.waw.pl.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia organizacji miejsc w Domu Studenta w roku akademickim 2021/2022. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia czynności przed zawarciem umowy, a następnie jej wykonania).

4. Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie danych osobowych dobrowolne.

5. Czas przetwarzania Podane przez Panią/Pana dane osobowe w niniejszym formularzu będą przetwarzane przez czas niezbędny do zapewnienia organizacji funkcjonowania Domu Studenta w roku akademickim 2021/2022.

6. Odbiorcy danych

Dane osobowe nie będą co do zasady ujawniane innym podmiotom, poza podmiotami uprawnionymi na podstawie przepisów prawa. W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

7. Prawa związane z przetwarzaniem 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

8. Informacja o prawie wniesienia skargi 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.