Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zakres zadań biura : Zadania – Sekcja Pomocy Materialnej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Zakres zadań biura
 

 Zakres zadań Biura

 

Do zadań Biura w szczególności należy:

  1. obsługa powołanej przez Samorząd Studentów SGH komisji ds. akademików;
  2. wystawianie zaświadczeń związanych z zakwaterowaniem w domach studenta;
  3. zapewnienie mieszkańcom domów studenckich warunków zamieszkania zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym z Regulaminem Domów Studenta SGH;
  4. prowadzenie kwaterowani komercyjnych, w tym usług hostelowych w miesiącach przerwy letniej, w celu pełnego wykorzystania bazy mieszkaniowej, a także promocja usług komercyjnych;
  5. współpraca z jednostkami technicznymi SGH w zakresie bieżącego utrzymania i obsługi domów studenta;
  6. bieżące utrzymanie i obsługa domów studenta;
  7. opracowywanie planów zakupów, remontów i modernizacji;
  8. planowanie przychodów i kosztów funkcjonowania domów studenckich, a także sprawozdań z wykonania przychodów i kosztów;
  9. nadzór nad elektronicznym systemem do obsługi wniosków o miejsca w domu studenta;
  10. prowadzenie punktu potwierdzania zaufanych profili ePUAP.