Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Administracja Domu Studenta : Administracja Domu Studenta
Administracja Domu Studenta
 

 Administracja Domu Studenta

 
Do zadań Administracji Domów Studenta należy:
  • obsługa powołanej przez Samorząd Studentów SGH Komisji ds. Akademików;

  • zapewnienie mieszkańcom domów studenckich warunków zamieszkania zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym z Regulaminem Domów Studenta SGH;
  • prowadzenie kwaterowani komercyjnych, w tym usług hostelowych w miesiącach przerwy letniej, w celu pełnego wykorzystania bazy mieszkaniowej, a także promocja usług komercyjnych;
  • współpraca z jednostkami technicznymi SGH w zakresie bieżącego utrzymania i obsługi domów studenta;
  • bieżące utrzymanie i obsługa domów studenta;
  • opracowywanie planów zakupów, remontów i modernizacji;
  • planowanie przychodów i kosztów funkcjonowania domów studenckich, a także sprawozdań z wykonania przychodów i kosztów;
  • nadzór nad elektronicznym systemem do obsługi wniosków o miejsca w domu studenta;
  • prowadzenie punktu potwierdzania z​aufanych profili ePUAP.
  • ​wystawianie zaświadczeń związanych z zakwaterowaniem w domach studenta;


 
 
 

 Podgląd strony