Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Biuro Domów Studenta : Aktualność
Biuro Domów Studenta

Zwiększenia stypendium socjalnego w okresie nauki on-line

2020-08-28 kategoria: informacja 

W związku z Zarządzeniem Rektora nr 69 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie organizacji zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, studiach doktoranckich, studiach podyplomowych oraz w Szkole Doktorskiej w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Komisja Stypendialna informuje, iż kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania poza m. st. Warszawą, w miejscowości, z której codzienny dojazd na zajęcia i powrót z zajęć jest niemożliwy lub znacznie utrudniony oraz zamieszkiwanie w domu studenta lub w innym obiekcie, nie przysługuje w okresie prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość lub zawieszenia zajęć dydaktycznych. Tym samym przesłanka ta nie może być traktowana jako szczególnie uzasadniony przypadek, w którym student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

In connection with the Rector’s order no 69 of 31 of July 2020 on the changes in the organisation of classes in winter semester 2020/21, Student Scholarship Committee would like to inform you that
due to conducting classes by means of electronic communication students with permanent residence more than 40 km away from SGH and difficult commute to the university are not entitled to apply for the social scholarship in an increased amount when living in a student dormitory or a facility other than a student dormitory.

 


Archiwum