Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zakres obowiązków : Zakres obowiązków – Archiwum | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Archiwum - Zakres obowiązków biura
 

 Zakres obowiązków

 
  • przejmowanie, przechowywanie, ewidencjonowanie dokumentacji z jednostek organizacyjnych SGH;
  • opracowywanie posiadanej dokumentacji;
  • wypożyczanie i udostępnianie dokumentacji jednostkom organizacyjnym SGH;
  • udostępnianie dokumentacji dla celów naukowo-badawczych oraz osobom fizycznym;
  • wydawanie zaświadczeń o przebiegu studiów byłym studentom z nieistniejących wydziałów i dziekanatów;
  • popularyzacja zasobu aktowego.

Szczegółowe zadania ramowe Archiwum SGH zawiera §44 Zarządzenia Rektora nr 61 z dnia 23 października 2013r.