Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Navigate Up
Sign In
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Archiwum : Archiwum | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Archiwum
 

 Archiwum

 

Archiwum SGH jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych  i usługowych, powołaną do gromadzenia, opracowywania i przechowywania dokumentacji Uczelni, jej pracowników i studentów (Archiwum sporządza i wydaje studentom SGH/SGPiS zaświadczenia o przebiegu studiów, głównie  na potrzeby przedłożenia ich w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych).

Archiwum posiada bogaty zasób aktowy od 1906 roku (byłych Wyższych Kursów Handlowych, Wyższej Szkoły Handlowej, Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Głównej Planowania i Statystyki). Ponadto w Archiwum znajduje się dokumentacja po zlikwidowanej Akademii Nauk Politycznych i Szkole Służby Zagranicznej z lat 1949-1954.

Do podstawowych prac archiwalnych należy przejmowanie, gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowywanie, zabezpieczanie, konserwacja i udostępnianie akt dla celów naukowych i użytkowych. Popularyzujemy zasób aktowy, organizujemy okolicznościowe wystawy oraz gromadzimy materiały fotograficzne i pamiątki o charakterze muzealnym. Ponadto wykonujemy kwerendy naukowo-badawcze do dziejów Uczelni. 

 
 

 Informacje

 

Międzynarodowy Dzień Archiwów

9-10 czerwca 2018 r, w godz. 10.00-18.00, odbędzie się Międzynarodowy Dzień Archiwów. Zapraszamy na prezentację zbiorów archiwalnych Instytucji Naukowych

więcej

Międzynarodowy Dzień Archiwów

10 czerwca 2017 r, w godz. 11.00-17.00, odbędzie się Międzynarodowy Dzień Archiwów. Zapraszamy na prezentację zbiorów archiwalnych Instytucji Naukowych.

więcej

Międzynarodowy Dzień Archiwów

Zapraszamy na prezentację zbiorów archiwalnych Instytucji Naukowych

więcej

Międzynarodowy Dzień Archiwów, 13 czerwca 2015

13 czerwca 2015 r., w godz. 10.00-16.00, odbędzie się Międzynarodowy Dzień Archiwów. Zapraszamy na prezentację zbiorów archiwalnych Instytucji Naukowych.

więcej

 
 
 

 Wydarzenia

 
 

 Kierownik Archiwum