Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW OPIEKUJĄCYCH SIĘ DZIEĆMI

2020-03-11 dpir kategoria: informacja 

​W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej o czasowym zawieszeniu zajęć w żłobkach, przedszkolach i szkołach w okresie od 12 do 25 marca br., uprzejmie informujemy, że rodzice (rodzic) dzieci w wieku do ukończenia 8 r.ż. skorzystać mogą z dodatkowego zasiłku opiekuńczego przewidzianego w art. 4 ust. 1 ustawy o zwalczaniu COVID-19, rodzic składa pracodawcy pisemne oświadczenie o zamknięciu placówki oświatowo-wychowawczej, okresie przez jaki zamierza korzystać z opieki nad dzieckiem oraz o tym, że z uprawnienia tego nie korzysta jednocześnie drugi z rodziców - maksymalny okres sprawowania dodatkowej opieki wynosi do 14 dni, po tym okresie na zwykłych zasadach może skorzystać z zasiłku opiekuńczego w wymiarze do 60 dni w roku kalendarzowym (w związku z nieprzewidzianym zamknięciem placówki oświatowo-wychowawczej);

PONADTO

  1. rodzice dzieci  w wieku do ukończenia 14 r.ż., w przypadku choroby dziecka, skorzystać mogą z uprawnienia do opieki nad dzieckiem na podstawie orzeczenia uprawnionego lekarza - w wymiarze do 60 dni w roku kalendarzowym;
  2. w przypadku dzieci po ukończeniu 14 r.ż. lub innych członków rodziny, w przypadku ich choroby, skorzystać mogą z uprawnienia do opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny na podstawie orzeczenia uprawnionego lekarza - w wymiarze do 14 dni w roku kalendarzowym.

Łączny roczny wymiar zasiłku rodzinnego ze wszystkich w/w tytułów nie może przekraczać 60 dni w roku kalendarzowym plus dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni (bez względu na liczbę dzieci pod opieką), o którym mowa w pkt 1.

Oświadczenie pracownika o skorzystaniu z dodatkowej opieki w związku z nieprzewidzianym zamknięciem placówki oświatowo-wychowawczej, o którym mowa w pkt 1, może zostać złożone zarówno w formie papierowej, jak i w formie wiadomości e-mail na adres bezpośredniego przełożonego lub Działu Spraw Pracowniczych.

Pracownicy mogą także skorzystać z urlopów wypoczynkowych i bezpłatnych.

Archiwum