Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Obronność i bezpieczeństwo : Jak postępować w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki
Obronność i bezpieczeństwo
 

 Jak postępować w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki

 
W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenia z jakiegokolwiek innego powodu:
 • brak nadawcy lub  adresu nadawcy
 • przesyłka  błędnie zaadresowana
 • przesyłka nie oczekiwana lub otrzymana od nieznajomego nadawcy
 • przesyłka ma zbyt duży ciężar jak na swój rozmiar
 • słyszalny metaliczny dźwięk podczas poruszania listem

należy:

 1. Nie otwierać przesyłki.
 2. Umieścić przesyłkę w grubym worku plastikowym, szczelnie zamknąć.
 3. Worek umieścić w drugim grubym worku plastikowym, szczelnie zamknąć: zawiązać supeł i zakleić taśmą klejącą.
 4. Paczki nie przemieszczać. Należy pozostawić ją na miejscu.

W przypadku, gdy podejrzana przesyłka została otwarta i zawiera jakąkolwiek podejrzaną zawartość w formie stałej (pył, kawałki, blok, galaretę, pianę lub inną) lub płynnej

należy:

 1. Możliwie nie naruszać jej zawartości: nie rozsypywać, nie przenosić, nie dotykać, nie wąchać, nie powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu (wyłączyć systemy wentylacji i klimatyzacji, zamknąć okna). 
 2. W miarę możliwości założyć rękawiczki.
 3. Całą zawartość umieścić w worku plastikowym, zamknąć go szczelnie i zakleić taśmą lub plastrem.
 4. Zaklejony worek umieścić w drugim worku, zamknąć go i zakleić.
 5. Dokładnie umyć ręce wodą z mydłem.
 6. W przypadku braku odpowiednich opakowań unikać poruszania i przemieszczania przesyłki.

POWIADOMIĆ

Kierownika jednostki organizacyjnej;
Kanclerza, tel: +48 22 564 9600
Policję, tel. 997, tel. komórkowy 112
Straż Pożarną, tel. 998
Delegaturę Bura Zarządzania Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Tel./fax: 22 646 33 49

Służby te podejmą wszystkie niezbędne kroki w celu bezpiecznego przejęcia przesyłki.

PO PRZYBYCIU WŁAŚCIWYCH  SŁUŻB BEZWZGLĘDNIE STOSOWAĆ SIĘ DO ICH ZALECIEŃ !!!