Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Legia Akademicka – Edukacja Wojskowa Studentów : Informacje ogólne
Legia Akademicka – Edukacja Wojskowa Studentów
 

 Informacje ogólne

 
PODSTAWY PRAWNE
 
Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 21.08.2017 roku pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, organizatorem części teoretycznej ochotniczego szkolenia studentów, obejmującej m.in. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie Rektor uczelni, która zgłosi się do programu pilotażowego ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej. Organizatorem części praktycznej ochotniczego wojskowego szkolenia studentów (w formie ćwiczeń poligonowych) będzie Ministerstwo Obrony Narodowej.
 
 
JAK MOGĘ SIĘ ZGŁOSIĆ DO LEGII AKADEMICKIEJ
 
 1. Jeśli posiadasz obywatelstwo polskie.
 2. Jesteś studentem Uczelni Wyższej.
 3. Przeszedłeś kwalifikację wojskową (lub wyrażasz gotowości aby odbyć kwalifikację wojskową) to:
 • składasz wniosek o przyjęcie na zajęcia teoretyczne programu wojskowego Legii Akademickiej do Uczelni która zgłosiła się do projektu pilotażowego (wykaz uczelni które zgłosiły się do projektu 03 października
  2017 r. zostanie zamieszczony na stronach MON i MNiSW);
 • zaczynasz uczęszczać na zajęcia;
 • zaliczasz (zdajesz egzamin) część teoretyczną;
 • otrzymujesz zaświadczenie;
 • składasz za pośrednictwem Uczelni wniosek o powołanie na ćwiczenia wojskowe,otrzymujesz kartę powołania na ćwiczenia wojskowe;
 • stawiasz się do jednostki wojskowej i odbywasz szkolenie
 • w ramach modułu podstawowego, składasz przysięgę wojskową, zostajesz żołnierzem rezerwy,stawiasz się do jednostki wojskowej i odbywasz szkolenie w ramach modułu podoficerskiego (jeśli wyraziłeś chęć i zaliczyłeś cześć teoretyczną dt. szkolenie podoficerskiego), zostajesz podoficerem rezerwy. 

Program pilotażu przewiduje także docelowo uruchomienie modułu oficerskiego w następnym roku akademickim dla ochotników, którzy zostali podoficerami rezerwy.

Za dzień szkolenia poligonowego student – ochotnik, jak każdy szeregowy, otrzyma 91,20 zł


szeregowy.png kapral.pngŹródło: https://www.facebook.com/LegiaAkademickaMON/


SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Pilotażowy Projekt ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej startuje w roku akademickim 2017/2018. W części teoretycznej program nauczania obejmował będzie ok. 30 godzin lekcyjnych (60 godzin dla podoficerów).
Zajęcia odbędą się w formie wykładów. Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe.
Część praktyczna programu (trwająca 22 dni w przypadku szkolenia szeregowych rezerwy oraz 44 dni w przypadku szkolenia podoficerów rezerwy) będzie realizowana w wytypowanych ośrodkach szkoleniowych SZ RP
w okresie tzw. przerwy wakacyjnej.

 • moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
 • moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 171), student -
ochotnik otrzyma 91,20 zł za każdy dzień szkolenia poligonowego.


DODATKOWE INFORMACJE
 
 
 
rys.jpg