Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Legia Akademicka – Edukacja Wojskowa Studentów : Program szkolenia
Legia Akademicka – Edukacja Wojskowa Studentów
 

 Program szkolenia

 
​Program Legia Akademicka - ochotnicze szkolenie studentów, jest ukierunkowany na młodych ludzi, którzy gotowi są przejść szkolenie wojskowe, a potem otrzymać przydział mobilizacyjny i trafić do rezerwy. To miejsce zarazem dla kobiet jak i mężczyzn, dla osób odważnych, chcących przeżyć przygodę swojego życia, zdobyć niepowtarzalne doświadczenia i unikalne umiejętności, ukształtować swój charakter i wykuć hart ducha, wyrobić pewności siebie, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Zgłębić trudne arkana żołnierskiego rzemiosła, które przydadzą się zarówno w codziennym życiu jak i w przyszłej pracy zawodowej - kto wie, być może również w mundurze wojskowym.

Głównym celem szkolenia studentów szkół wyższych  jest przygotowanie słuchaczy w podstawowym zakresie teoretycznym i praktycznym do wykonywania zadań w zakresie piechoty w korpusie szeregowych oraz podoficerskim ( równorzędnych) umożliwiając nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego rozwiązywania problemów organizacyjnych planowania, organizowania i prowadzenia szkolenia oraz dowodzenia drużyną piechoty podczas realizacji działań taktycznych.

Program nauczania obejmował będzie 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia teoretyczne odbędą się w formie wykładów w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2020 r.  Zakres wiedzy: 
  • realizacji misji SZ RP (zasadnicze zadania),
  • otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny  nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w  ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna).
Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej, w dwóch turach po 3 tygodne każda. Każda tura z kolei składa się z dwóch modułów:
  • moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi oraz mianowaniem na stopień szeregowego rezerwy,
  • moduł szkolenia podoficerskiego trwający 42 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień podoficerski - kapral rezerwy.
         Za każdy dzień ćwiczeń wojskowych przysługuje uposażenie w wysokości 104,03 zł.
  • PROGRAM SZKOLENIA - zostanie zaprezentowany  w I kwartale 2020 r.


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: