Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Procedury wydawnicze i zasady współpracy : Dokumenty do pobrania – Oficyna Wydawnicza | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Oficyna Wydawnicza - Procedury wydawnicze i zasady współpracy
 

 dokumenty do pobrania

 

PROCEDURY WYDAWNICZE I ZASADY WSPÓŁPRACY OFICYNA WYDAWNICZA SGH

 

 

Jednym ze standardów obowiązujących w Oficynie Wydawniczej SGH jest troska o wysoki poziom merytoryczny i edytorski publikowanych utworów naukowych. Warunkiem jego zachowania jest ścisła współpraca z Autorami i Redaktorami naukowymi prac zbiorowych.

Oficyna Wydawnicza SGH publikuje utwory pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz przedstawicieli innych ośrodków naukowych. Gwarancją związanej z tym renomy jest znajomość i przestrzeganie reguł obowiązujących na ścieżce prowadzącej do ukazania się książki drukiem lub w formacie elektronicznym.

Zamknięte w sprawdzonych modelach współpracy wskazówki i wytyczne pozwalają na sprawny przebieg procesu wydawniczego – utrzymanie prawidłowego tempa i harmonogramu prac oraz uzyskanie satysfakcjonującego efektu, licującego z normami stosowanymi w prestiżowych wydawnictwach akademickich polskich i zagranicznych uczelni.

Poniżej znadziecie Państwo szczegółowe wytyczne dot. każdego etapu procesu wydawniczego:

Inicjowanie procesu wydawniczego (informacje dla pracowników SGH i dla autorów zewnętrznych).pdfInicjowanie procesu wydawniczego (informacje dla pracowników SGH i dla autorów zewnętrznych).pdf

Standardy wydawnicze OW - wskazówki.pdfStandardy wydawnicze OW - wskazówki.pdf

Realizacja procesu wydawniczego publikacji.pdfRealizacja procesu wydawniczego publikacji.pdf

Procedury wyłaniania i kryteria wyboru podwykonawców.pdfProcedury wyłaniania i kryteria wyboru podwykonawców.pdf

Zalecenia dla recenzentów.pdfZalecenia dla recenzentów.pdf

Zalacznik 1 - Instrukcja przygotowania materiału autorskiego.pdfZalacznik 1 - Instrukcja przygotowania materiału autorskiego.pdf

Zalacznik 2 - Normy językowe - rekomendacje.pdfZalacznik 2 - Normy językowe - rekomendacje.pdf

Zalacznik 3 - Bibliografia i przypisy źródłowe.pdfZalacznik 3 - Bibliografia i przypisy źródłowe.pdf


Procedury wydawnicze i zasady współpracy - calość.pdfProcedury wydawnicze i zasady współpracy - calość.pdf