Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zakres obowiązków : Zakres obowiązków – Oficyna Wydawnicza | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Oficyna Wydawnicza - O Oficynie - Zakres obowiązków biura
 

 zakres obowiązków

 
 • publikowanie podręczników akademickich oraz książek naukowych w pełnym procesie wydawniczym (redakcja i korekta, skład i łamanie tekstu, opracowanie graficzne okładki, druk)
 • sprzedaż (bezpośrednia w siedzibie OW na al. Niepodległości 162 (p. 023) lub przez księgarnię internetową http://wydawnictwo.sgh.waw.pl) oraz dystrybucja publikowanych książek (OW nie świadczy usługi transportu)
 • świadczenie usług poligraficznych dla jednostek i organizacji studenckich SGH (wizytówki, dyplomy, testy egzaminacyjne, druki rekrutacyjne, ankiety, broszury, plakaty, ulotki, foldery, banery itp.)
 • świadczenie usług kserograficznych za pośrednictwem Pracowni kserograficznej uregulowane Zarządzeniem Kanclerza nr 3 z dnia 31 marca 2014 r.
 • szczegółowe zadania ramowe Oficyny Wydawniczej zawiera §83 Zarządzenia Rektora nr 61 z dnia 23 października 2013 r.
 
 

 działania jednostki

 
 • pełna obsługa edytorsko-poligraficzna procesu wydawniczego – zasady publikacji książek w OW reguluje Zarządzenie Rektora z dnia 5 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie Rektora nr 29 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i formy składania wniosków o uruchomienie procesu wydawania publikacji w Oficynie Wydawniczej SGH
 • prowadzenie magazynu i ewidencji  książek publikowanych przez OW
 • pełna obsługa formalności związanych z całym procesem wydawniczym
 • promocja i reklama wydawanych publikacji (przy użyciu dostępnych narzędzi i funduszy)
 • wspieranie projektów studenckich kół naukowych jako partner projektu
 • reprezentowanie Uczelni na wydarzeniach branżowych (targi, kiermasze, tzw. spotkania z książką, spotkania organizacyjne Polskiej Izby Książki oraz Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych) oraz uczelnianych (konferencje)
 • kontrola II stopnia przy zatwierdzaniu wniosków dotyczących usług: poligraficzno-reprograficznych, drukowania, korektorskich, o wykonanie prac twórczych
 • nadruk danych (otrzymanych od dziekanatów) na legitymacje studenckie i doktoranckie (formalności dokonywane są przez dziekanaty)
 • dostarczanie dziekanatom hologramów na legitymacje
 • wyrób treści pieczątek i stempli (zakupu pieczątek i stempli należy dokonywać przez sklep intranetowy), ich ewidencjonowanie oraz likwidacja zużytych, uszkodzonych lub zdezaktualizowanych – zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza nr 1 z dnia 31 stycznia 2014 r.
 • wypalanie treści na tabliczkach informacyjnych (zakupu tabliczek należy dokonywać przez sklep intranetowy)