Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Wydawnictwa : Wydawnictwa – Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych - Wydawnictwa
 

 Wydawnictwa

 

W ORSE wielokrotnie (poza 2015 i 2016 r.) przygotowywano i publikowano w Oficynie Wydawniczej SGH coroczne wydanie Informatora „Program nauczania i plan studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH”.
Opublikowane zostały też  m.in. takie pozycje zwarte, jak:

 • Losy zawodowe absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – praca zbiorowa pod red. P. Błędowskiego i B. Minkiewicz (2015).
 • P. Bielecki, Studencka informacja zwrotna w zarządzaniu jakością studiów. Jak obudzić wykładowców i studentów? (2014).
 • P. Bielecki, Quasi-rynek. Ekonomiczne uzasadnienie konkurowania w edukacji [rozdział 16 podręcznika], w: Pedagogika, tom 4. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji – praca zbiorowa pod red. B. Śliwerskiego (2010).
 • Rola studentów w zarządzaniu szkołą wyższą - praca zbiorowa pod red. P. Bieleckiego (2010).
 • Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza. Raport analityczny na temat potencjału, kluczowych kompetencji, strategii oraz działania szkół wyższych na Mazowszu (dla projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030) (2010)    
 • Absolwenci SGH na rynku pracy - praca zbiorowa pod red. B. Minkiewicz i P. Błędowskiego (2008).
 • P. Bielecki,  Bony edukacyjne. Granice urynkowienia edukacji (2005).
 • Szkoła sukcesu czy przetrwania? Szkolnictwo wyższe w Polsce – praca zbiorowa pod red. A. Buchner-Jeziorskiej (2005). Publikacja jest wynikiem 3-letniego projektu badawczego realizowanego przez ORSE nt. „Konkurencja czy partnerstwo na rynku usług edukacyjnych na przykładzie uzupełniających studiów magisterskich z zakresu ekonomii i biznesu”, finansowanego przez KBN.  
 • Studia dzienne a studia zaoczne. Porównania standardów kształcenia – praca zbiorowa pod red. E. Moskalewicz-Ziółkowskiej i K. Polańskiej (2004).
 • Uczelnie i ich otoczenie. Możliwości i formy współdziałania – praca zbiorowa pod red. B. Minkiewicz (2003).
 • Jakość kształcenia w szkole wyższej. Doświadczenia i badania SGH – praca zbiorowa pod red. A. Buchner-Jeziorskiej i S. Macioła (2003). 
 • P. Bielecki, A. Kaźmierczak, Edukacyjne konta osobiste: alternatywny mechanizm finansowania edukacji ustawicznej i szkolnictwa wyższego (2002).
 • Biogramy edukacyjne – praca zbiorowa pod red. B. Minkiewicz i T. Szapiro (wybrane opracowania z projektu badawczego nr 1 H02B 017 18 KBN) (2001)