Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
O ORSE : O Ośrodku – Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych - O ORSE
 

 zadania orse

 

   Do zadań Ośrodka w szczególności należy:

 • gromadzenie i analizowanie informacji pochodzących od studentów, pracowników  i  jednostek Uczelni oraz z jej otoczenia o jakości procesu kształcenia na studiach wyższych
 • koordynacja i wsparcie prac nad rozwojem uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia 
 • koordynacja prac w zakresie przygotowania do procesów akredytacji kierunków studiów  i programów kształcenia 
 • wspieranie inicjatyw kolegiów w opracowywaniu nowych kierunków studiów
  i ich struktury metodycznej 
 • organizacja procesu tworzenia i zmian kierunków studiów i programów kształcenia
 • obsługa procesu opracowania informatorów dla studentów i doktorantów 
  z ofertą programową i dydaktyczną na dany rok akademicki we współpracy
  z Centrum Technologii Informatycznych   
 • prowadzenie prac studialnych i badań nad wyższym szkolnictwem ekonomicznym oraz rynkiem pracy absolwentów szkół wyższych.
 • gromadzenie i upowszechnianie przykładów „dobrej praktyki” z zakresu dydaktyki, organizacji i zarządzania wyższym szkolnictwem ekonomicznym w kraju i za granicą.