Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Kontakt : Stanislaw Macioł
Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych - Kontakt
 

 Stanisław Macioł

 

​Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (dziś: SGH) i doktor nauk ekonomicznych. W latach 2002-2014 pełnił funkcję dyrektora Ośrodka Rozwoju Studiów Ekonomicznych (ORSE) SGH i był kierownikiem zespołu redakcyjnego katalogu "Informator SGH" (zawierającego pełny opis oferty programowej i dydaktycznej Szkoły na dany rok akademicki). W latach 2015-2016 był kierownikiem Zakładu Badań nad Edukacją Menedżerską w Instytucie Zarządzania w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH; po reaktywowaniu w grudniu 2016 r. działalności ORSE ponownie pracuje w Ośrodku i pełni funkcję jego dyrektora; jest też wieloletnim członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych) przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym oraz członkiem jury zawodów centralnych tej olimpiady. 

Zainteresowania badawcze: 

Zajmuje się ekonomią kształcenia i polityką edukacyjną, w tym przemianami systemowymi w szkolnictwie wyższym, organizacją i programami studiów, dostępnością studiów, jakością kształcenia i wykorzystaniem kwalifikacji absolwentów uczelni. Z tego zakresu jest autorem lub współautorem wielu publikacji i raportów z badań (m.in. w ramach projektu "Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza – Akademickie Mazowsze 2030").

Wybrane publikacje:

1. O strategicznych celach rozwoju polskich publicznych uczelni ekonomicznych w obszarze kształcenia, [w:] Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego, red. naukowa, A. Sopińska, P. Wachowiak, SGH Warszawa 2017, s. 492-508.

2. Absolwenci SGH na rynku pracy (współautor: B. Majewski), Gazeta SGH, Nr 5/17, maj 2017.

3. Monitorowanie losów absolwentów SGH, (współautorzy: B. Minkiewicz, E. Moskalewicz-Ziółkowska), e-mentor", Nr 3 (50), czerwiec 2013, SGH Warszawa, s. 23-36.

4. Kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkół wyższych - perspektywa pracodawców. "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", Nr 1/39/2012, CBPNiSW ISNS UW, Warszawa 2012, s. 34-54.

5. Pracodawcy o poszukiwanych kompetencjach i kwalifikacjach absolwentów uczelni - wyniki badania, (współautorzy: A. Budnikowski, D. Dabrowski, U. Gąsior), "e-mentor", Nr 4 (46), październik 2012, SGH Warszawa, s. 4-17.

6. Funkcjonowanie systemu edukacji w Polsce, [w:] Polska. Raport o konkurencyjności 2012. Edukacja jako czynnik konkurencyjności, IGŚ SGH, Warszawa 2012, s. 255-281.

7. Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkół wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy. Raport z badania, (współautorzy: E. Drogosz-Zabłocka, B. Minkiewicz, E. Moskalewicz-Ziółkowska, M. Romanowska), Politechnika Warszawska, Warszawa 2012, s. 135.

8. Oferta kształcenia na studiach licencjackich i magisterskich w uczelniach Warszawy i Mazowsza. "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", Nr 1-2/35-36/2010, CBPNiSW ISNS UW, Warszawa 2010, s. 198-223.

9. Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza. Raport analityczny na temat potencjału, kluczowych kompetencji, strategii oraz działania szkół wyższych na Mazowszu, (współautorzy: E. Drogosz-Zabłocka, B. Minkiewicz, E. Moskalewicz-Ziółkowska, M. Romanowska), Politechnika Warszawska, Warszawa 2010, s. 336.

10. Rola studentów w zarządzaniu uczelnią w opinii przewodniczących samorządów studenckich, [w:] Rola studentów w zarządzaniu szkołą wyższą, pod red. P.Bieleckiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 271-308.