Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Kontakt : Jacek Lewicki
Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych - Kontakt
 

 Jacek Lewicki

 
​Adiunkt w Ośrodku Rozwoju Studiów Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki
o polityce (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2013), ekspert ds. postępowania oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Pracował m.in. w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie (2013-2015) w projekcie krajowych ram kwalifikacji. Pełnił funkcje m.in. wiceprezesa Fundacji Młodej Nauki (2013-2017), Członka Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012-2015), eksperta ds. doktoranckich PKA (2012-2013), eksperta bolońskiego (2011-2013), wiceprzewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów (2009-2011).

Zainteresowania badawcze:
Problematyka polityk publicznych w obszarach szkolnictwa wyższego i nauki, studia doktoranckie, edukacja nieformalna oraz problematyka uczenia się przez całe życie.

Wybrane publikacje (dotyczące edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego):
 1. Does the practical profile of studies require a new organization of curricula and innovate methods of education?, “Forum Oświatowe” nr 1 (29)/2017, s. 79-89 (z K. Kurowską)
 2. Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2017, ss. 282 (z M. Dokowiczem, E. Dyląg, T. Knopikiem, A. Kraśniewskim, E. Kulczyckim, K. Kurowską,
  K. Malińską, M. Markuszewskim, K. Sobótką-Demianowską, K. Walczyk-Matuszyk, J. Mirecką, M. Wierzchoniem)
 3. Umiędzynarodowienie a finansowanie szkolnictwa wyższego – wybrane aspekty polskich rozwiązań systemowych [w:]
  B. Siwińska, G. Mazurek (red.) Czas internacjonalizacji II: perspektywy, priorytety, projekty, Warszawa 2017, s. 181-190
 4. Nowe wyzwania walidacji w polskich uczelniach – potwierdzanie efektów uczenia się osiągniętych poza szkolnictwem wyższym, “Nauka i Szkolnictwo Wyższe” nr 1(47), 2016, s. 145-162
 5. Development Conference, IATED Academy, 2016, (doi: 10.21125/int), s. 2930-2939 (z K. Kurowską)
 6. Rankingi i oceny międzynarodowe [w:] J. Górniak (red.) Diagnoza szkolnictwa wyższego. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Część III, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa 2015, s. 64-81
 7. Moc MOOC-ów – czas na polskie rozwiązania systemowe, „Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej” tom 41/2015, s.21-26 (z A. Kaczmarek-Kacprzak, B. Muczyńskim, A. Szreniawą-Sztajnert)
 8. Wykształcenie ludności a rozwój lokalny Bielska-Białej i powiatu bielskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 680/2012 – Problemy Zarządzania, Marketingu i Finansów nr 21”, s. 151-164
 9. Studia doktoranckie, doktoranci a reforma szkolnictwa wyższego [w:] J. Kostkiewicz, A. Domagała-Kręcioch, M.J. Szymański (red. nauk.), Szkoła wyższa w toku zmian. Debata wokół ustawy z dnia 18 marca 2011 roku, Kraków 2011, s. 215-224
 10. Wspieranie działalności młodych naukowców w świetle reformy nauki i szkolnictwa wyższego [w:] J. Lewicki, D. Suligowski,K. Kurowska (red.) Model funkcjonowania studiów doktoranckich. Doktoranci a obszary gospodarcze – szanse
  i zagrożenia współpracy, Kraków 2011, s. 37-40
 11. Programy studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim [w:] M. Kępińska-Jasny (oprac.), Model funkcjonowania studiów doktoranckich w Polsce. Dobre praktyki na studiach doktoranckich.(materiały pokonferencyjne), Warszawa 2009,
  s. 80-86.