Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych : Tutoring akademicki
Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych
 

 Tutoring akademicki

 
​​​Tutoring akademicki – unikatowa oferta zajęć na studiach I i II stopnia w SGH

 

​​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie od dwóch lat oferuje cykl zajęć pod nazwą TUTORING AKADEMICKI. Tutoring jest zindywidualizowaną formą kształcenia przeznaczoną dla wyróżniających się ambicją,  zaangażowaniem, aktywnością i wynikami w nauce studentów studiów licencjackich oraz studiów magisterskich.

Celem tutoringu jest rozwój intelektualny studenta, a zwłaszcza wsparcie w kształtowaniu jego ścieżki edukacyjnej. Prowadzenie tutoringu jest urzeczywistnianiem misji uczelni - "SGH kształtuje liderów".

 • ​Tutoring ma charakter elitarny i jest skierowany do studentów chętnych do samokształcenia i nabywania wiedzy wykraczającej poza sformalizowany program studiów na danym kierunku. 
 • Tutoring ma charakter procesu mistrz-uczeń oraz opiera się na zasadach partnerstwa i odpowiedzialności jego uczestników.
 • Tutoring obejmuje cykliczne spotkania (tzw. tutoriale) wybranego, doświadczonego nauczyciela akademickiego (tutora) z 2-3 studentami. W semestrze jest około 8 - 10 spotkań (tutoriali), a każde z nich trwa od 45 do 60 minut.
 • Spotkania te przeznaczone są na rozmowę i dyskusję o lekturach istotnych dla dalszego rozwoju zainteresowań naukowych i zawodowych studenta, a także na wspólne projekty badawcze, bowiem istotnym elementem systemu tutorskiego jest nauka poprzez uczestnictwo w badaniach nad zagadnieniami i procesami gospodarczymi i społecznymi. 
 • Tutoring pozwala rozwinąć umiejętności: samodzielnego zdobywania wiedzy, krytycznego myślenia, samoświadomości, stosowania zdobytej wiedzy (analizy, wyciągania wniosków, interpretowania źródeł, pisania esejów), jak i jej przekazywania (sztuka komunikowania).
 • Zaliczenie tutoringu jest zaliczeniem bez oceny końcowej (jak w przypadku seminarium dyplomowego), a student za zrealizowanie tutoringu otrzymuje 3 ECTS.
 • Pełnienie roli tutora honorowane jest dziesięcioma godzinami do pensum dydaktycznego.

Student - uczestnik tutoringu akademickiego zyskuje:

 • możliwość rozwoju zainteresowań naukowych i zawodowych,
 • wsparcie w kształtowaniu ścieżki edukacyjnej,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w projektach badawczych, 
 • uczestnictwo w rozmowach i dyskusjach z ciekawymi ludźmi,
 • kompetencje społeczne potrzebne w każdej pracy i zawodzie.
Studenci II i III roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów magisterskich, legitymujący się wysoką średnią ocen i zainteresowani udziałem w tutoringu akademickim w semestrze letnim 2020/2021, będą mogli wybrać tutora spośród nauczycieli akademickich oferujących te zajęcia (zob. Wirtualny Dziekanat: sygnatury zajęć: 170000; 270000 i 270001) lub też zaproponować na swojego tutora wykładowcę spoza tej listy (wówczas skierujemy do niego oficjalne zapytanie o zgodę na bycie tutorem). Informacje o zainteresowaniach naukowych tutorów są dostępne na stronie internetowej ich instytutów/ katedr, jak i w WD - Informator 2020/2021.

Chęć udziału w TUTORINGU AKADEMICKIM, ze wskazaniem nazwiska tutora oraz kilkoma zdaniami opisu swoich osiągnięć i zainteresowań, prosimy zgłaszać do dnia  do 15 grudnia 2020 r. na adres: stanislaw.maciol@sgh.waw.pl 

Koordynator tutoringu akademickiegodr Stanisław Macioł

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
tel.: +48 22 564 9485
stanislaw.maciol@sgh.waw.pl
www.sgh.waw.pl/orse