Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych : Szkoła Orłów
Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych
 

 Szkoła Orłów

 
Informacja nt. programu tutorskiego w ramach projektu pt. „Szkoła Orłów”
będącym odpowiedzią SGH na zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem projektu jest wsparcie stworzenia ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów studiów licencjackich (laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów) poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu.

Projekt Szkoła Orłów ma trwać zgodnie z założeniami:
- 6 miesięcy w roku akad. 2019/2020,
- 9 miesięcy w roku akad. 2020/2021,
- 9 miesięcy. w roku akad. 2021/2022,

tzn. łącznie 24 miesiące (nie wliczając okresów wakacyjnych).

Termin zakończenia projektu: 30 czerwca 2023 r.

Do projektu wybrano 16 studentów – laureatów olimpiad przedmiotowych studiujących obecnie na pierwszym roku studiów licencjackich w SGH. Każdy z tutorów będzie miał pod opieką – poza wyjątkowymi sytuacjami – dwóch studentów.

Wymogi wobec studentów objętych wsparciem będą wzrastały wraz z kolejnymi latami kształcenia. Pierwszy rok to przede wszystkim wsparcie studenta w zaplanowaniu przez niego ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz inne działania związane z pracą indywidualną z wykorzystaniem tutoringu. Po pierwszym roku studiów postępy studenta będą oceniane na podstawie średniej ocen. Po drugim roku wymagane jest rozpoczęcie projektu badawczo-dydaktycznego pod opieką tutora (ale nie ma przeciwwskazań, by zacząć wcześniej), a po trzecim roku studiów przygotowanie publikacji mającej walor naukowy.

Tutorzy opiniują semestralne sprawozdania studentów. Okresowych ocen studentów dokonują osoby wskazane przez Kierownika Projektu. W przypadku rekomendacji negatywnej, decyzję o skreślenie studenta z listy uczestników Programu podejmuje Komisja. (por. Regulamin z 3.12.2019 r.)

W projekcie Szkoła Orłów będą wykorzystywane rozwiązania wypracowane w innym pozakonkursowym programie „Mistrzowie dydaktyki” (realizowanym wcześniej przez MNiSW w ramach Osi IV Innowacje społeczne – informacje na ten temat przekażemy w niedalekiej przyszłości).

Maksymalna liczba godzin opieki nad jednym studentem: 80 godzin w czasie trwania projektu.

Możliwe przeznaczenie maksymalnie 200 zł na jednego studenta na pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań przez studenta.

 

Kierownik Projektu: dr Jacek Lewicki, p.o. Dyrektora ORSE

Współpraca merytoryczna: dr Stanisław Macioł (ORSE), dr Dariusz Danilewicz (Instytut Kapitału Ludzkiego)

Komisja Programu:

prof. dr hab. Piotr Błędowski

dr Irmina Cisek-Cicirko

dr Jacek Lewicki (przewodniczący)

dr Stanisław Macioł

dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH

dr hab. Bartosz Witkowski, prof. SGH

 

Wsparcie administracyjne: mgr Agnieszka Żak (ORSE), mgr Anna Senator (Dział Obsługi Projektów)

Biuro Projektu: Sekretariat Ośrodka Rozwoju Studiów Ekonomicznych, bud. A, pok. 312


Do pobrania: