Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych : Mistrzowie dydaktyki
Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych
 

 Mistrzowie dydaktyki

 
Informacja nt. projektu pt. „Mistrzowie Dydaktyki

będącym odpowiedzią SGH na zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 


do składania ofert na wdrożenie modelu tutoringu do praktyki uczelnianej, w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie Dydaktyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu
w kształceniu. W ramach projektu przewiduje się opracowanie koncepcji i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze tutoringu ukierunkowanych na wsparcie wybitnie zdolnej młodzieży, jak również młodzieży mniej uzdolnionej (
https://www.gov.pl/web/nauka/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-pozakonkursowego-mistrzowie-dydaktyki

Zadaniem nauczycieli akademickich uczestniczących w projekcie Mistrzowie Dydaktyki jest:

  • udział szkoleniach podczas wizyt studyjnych na wybranych renomowanych uczelniach europejskich znajdujących się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego (m.in. Uniwersytet w Groningen, Uniwersytet Aarhus, University College London),
  • przetestowanie wypracowanego przez ekspertów zewnętrznych wstępnego modelu stosowania metody tutoringu poprzez przeprowadzenie zajęć ze studentami wybranymi do grupy docelowej przez okres minimum 1 semestru akademickiego,
  • współpraca przy ewaluacji projektu.

 

Uczelnia otrzyma środki finansowe na dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu, przeprowadzonych w ramach normalnego toku studiów. Zajęcia będą trwać 1 semestr akademicki (około 5 miesięcy). Jeden nauczyciel akademicki przeprowadzi zajęcia z około 3 studentami wybranymi do grupy docelowej projektu
w maksymalnym wymiarze 90 albo 60 godzin.

 

W ramach naboru wsparciem mogli zostać objęci nauczyciele akademiccy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • są zatrudnieni na stanowisku: asystenta, adiunkta, starszego wykładowcy, profesora uczelni lub zwyczajnego,
  • posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż C1 (poświadczoną zaświadczeniem z Centrum Nauki Języków Obcych SGH lub certyfikatem potwierdzającym znajomość tego języka na danym poziomie),
  • posiadają wiedzę w zakresie metody tutoringu.

Dodatkowym atutem nauczyciela akademickiego było doświadczenie w prowadzeniu kształcenia studentów metodą tutoringu.

Do projektu w pierwszym naborze wybrano 17 nauczycieli akademickich SGH (9 K + 8M). Są to:

dr Katarzyna Bareja,

dr Przemysław Biskup,

dr hab. Ireneusz Krzysztof Dąbrowski, prof. SGH,

dr Magdalena Giedroyć,

dr hab. Marcin Tomasz Gospodarowicz, prof. SGH,

dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH,

dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH,

dr hab. Andżelika Elżbieta Kuźnar, prof. SGH,

dr Małgorzata Mierzejewska,

prof. dr hab. Jacek Miroński,

dr Celina Barbara Sołek-Borowska,

dr Ewa Agnieszka Sońta-Drączkowska,

dr hab. Ewelina Szczech-Pietkiewicz,

dr hab. Emil Ślązak, prof. SGH,

dr Joanna Tabor-Błażewicz,

dr hab. Andrzej Torój, prof. SGH,

dr hab. Joanna Julia Żukowska.


W drugim naborze wybrano 11 nauczycieli akademickich SGH (5 K+ 6 M). Są to:

dr Jarosław Bełdowski

dr hab. Marcin Kawiński, prof. SGH

dr hab. Małgorzata S. Lewandowska, prof. SGH

dr hab. Monika Łada, prof. SGH

dr Katarzyna Mikołajczyk

dr Jan Misiuna 

dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH

dr Honorata Nyga-Łukaszewska

dr Adam Oleksiuk

dr hab. Mariusz-Jan Radło, prof. SGH

prof. dr hab. Bartosz Witkowski

Komisja Rektorska zatwierdzająca nauczycieli akademickich SGH do udziału w projekcie MD:

dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – przewodniczący,

prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz,

dr Jacek Lewicki,

dr Stanisław Macioł,

mgr Lidia Staworzyńska.


Termin zakończenia projektu: 31.12.2022 rok.

Kierownik Projektu: dr Jacek Lewicki, Dyrektor ORSE.

Współpraca merytoryczna: dr Stanisław Macioł (ORSE).

Wsparcie administracyjne: mgr Agnieszka Żak (ORSE), mgr Anna Senator (Dział Obsługi Projektów).

Biuro Projektu: Sekretariat Ośrodka Rozwoju Studiów Ekonomicznych, bud. A, pok. 312.