Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dokumenty do pobrania : Dokumenty do pobrania – Kwestura | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kwestura - Lista spraw i wniosków
 

 dokumenty finansowe

 

Faktury, rachunki oraz inne, równoważne dowody księgowe, potwierdzające zaistnienie operacji gospodarczej powinny być wystawione na poniższe dane:

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 162

02-554 Warszawa

NIP: PL 525-000-84-07 

W przypadku transakcji zagranicznych obowiązkowo w numerze NIP musi się pojawić skrót identyfikujący kraj - NIP: PL 525-000-84-07.

Zgodnie ze statutem uczelni w stosunkach międzynarodowych SGH posługuje się nazwą „SGH Warsaw School of Economics”.

Każdy prawidłowo wystawiony dowód księgowy, potwierdzający dokonanie zakupu powinien być przekazany do Kwestury wraz z opisem zawierającym następujące informacje:

faktura.jpgJeżeli opis wydatku nie jest trwale złączony z dokumentem źródłowym, wówczas należy zawrzeć również dane nagłówkowe, tj.:

      Opis do dokumentu - numer RPW dokumentu ……….

      Numer faktury:                                 

      Data wystawienia faktury:                

      Nazwa dostawcy:


W celu terminowego dokonania płatności wszelkie dokumenty finansowe powinny być dostarczane do Kwestury na 14 dni przed upływem terminu płatności.

ZARZĄDZENIE REKTORA NR 28 z dnia 2 kwietnia 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań wzakresie gospodarki finansowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawiezwiązanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2:

ZARZĄDZENIE REKTORA NR 73 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia obowiązków zzakresu gospodarki finansowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zasad itrybu powierzania i wykonywania tych obowiązków oraz zasad udzielaniapełnomocnictw i upoważnień w tym zakresie, a także wzorów tych pełnomocnictw iupoważnień:​


Pliki do pobrania:

Opis dokumentu wraz z wyjaśnieniem poszczególnych pozycji - w wersji pdf

Przykład opisanego prawidłowo dokumentu - w wersji pdf 

 druki do pobrania

 

  • Nowy Druk Z-15A dla osób ubiegających się o zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w wersji pdf - obowiązujący od września 2017
  • Nowy Druk Z-15B dla osób ubiegających się o zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny w wersji pdf - obowiązujący od września 2017
  • Druk PIT-2 obowiązujący od 01.01.2020 do pobrania w wersji pdf
 

 oświadczenia do pobrania

 
 

 inne dokumenty do pobrania

 
 

 Ulgi podatkowe od 1 stycznia 2022 r.