Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Kontakt : Kontakt – Kwestura | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kwestura - Kontakt
 

 Kontakt

 
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

punkt przyjmowania dokumentów finansowych:
budynek główny, pokój 451, 3 piętro

telefon: +48 22 564 95 95, +48 22 564 95 94
e-mail: kwestura (w domenie sgh.waw.pl)
godziny pracy: 8:00 - 16:00
 

 KWESTOR SGH

 
mgr Dariusz Fanslau
Kwestor SGH
e-mail: dfansl (w domenie sgh.waw.pl)
 

 Zastępcy Kwestora

 
mgr Ewa Wierzbińska
Zastępca Kwestora
e-mail: ewierzb (w domenie sgh.waw.pl)

mgr Agnieszka Okrojek
Zastępca Kwestora
e-mail: aokroj (w domenie sgh.waw.pl)
budynek G, pok. 456
tel.: +48 22 564 9612
 

 Dział Księgowości Finansowej

 
mgr Małgorzata JASTRZĘBSKA
Kierownik
e-mail: mjastr1 (w domenie SGH.waw.pl) budynek G, pok 453
tel: +48 22 564 9551

mgr Monika Pietrulewicz
Zastępca Kierownika
e-mail: mpietru (w domenie SGH.waw.pl)
budynek G, pok. 453
tel.: +48 22 564 7874

mgr Dominika CHYCZEWSKA (urlop)
Starszy Specjalista
e-mail: dchycz (w domenie SGH.waw.pl) budynek G, pok 453
tel: +48 22 564 9551

Jolanta ANDZIAK
Specjalista - Księgowa
e-mail: jandzia (w domenie SGH.waw.pl)
budynek G, pok 455
tel: +48 22 564 9558

mgr Adam DREWNIK
Starszy Specjalista - Księgowy
e-mail: adrewnik (w domenie sgh.waw.pl)
budynek G, pok 455
tel: +48 22 564 9558

mgr Elżbieta MIĘKUS
Specjalista - Księgowa
e-mail: Elzbieta.MIEKUS (w domenie SGH.waw.pl)
budynek G, pok 454
tel: +48 22 564 9566

mgr Izabela SONNENFELD
Specjalista - Księgowa
e-mail: isonne (w domenie SGH.waw.pl)
budynek G, pok 455
tel: +48 22 564 9558

mgr Sylwia BOROWSKA
Specjalista ds. rozliczania podatku VAT – księgowa
e-mail: sborow1 (w domenie SGH.waw.pl)
budynek G, pok 452
tel: +48 22 564 9553

mgr Aldona SKARŻEWSKA
Specjalista
e-mail: askarz (w domenie SGH.waw.pl)
budynek G, pok 452
tel: +48 22 564 9553

mgr Jolanta WÓJCIK                                                     Specjalista - Księgowa
e-mail: jwojcik1 (w domenie SGH.waw.pl)
budynek G, pok 452
tel: +48 22 564 9553

mgr Anna ŻARKOWSKA
Starszy Specjalista
e-mail: azarko (w domenie SGH.waw.pl)
budynek G, pok 452
tel: +48 22 564 7824

Katarzyna SKIBIŃSKA
Specjalista - Księgowa
e-mail: kskibi (w domenie SGH.waw.pl)
budynek G, pok 454
tel: +48 22 564 9566

mgr Anna BARZYKOWSKA
Starszy specjalista
e-mail: abarzy (w domenie SGH.waw.pl)
budynek G, pok 453
tel: +48 22 564 7825

 

 Dział Płac

 
mgr Agnieszka KRÓL
Kierownik
e-mail: akrol1 (w domenie SGH.waw.pl)
budynek G, pok 410
tel.: +48 564 9559

inż. Marzena PIĄTKOWSKA
Zastępca kierownika
e-mail: mpiatk2 (w domenie SGH.waw.pl)
budynek G, pok 410
tel: +48 22 564 9559

mgr Monika PISKORSKA
Zastępca Kierownika
e-mail: mpiskor (w domenie SGH.waw.pl)
budynek G, pok 327
tel: +48 22 564 9556

Luiza FLISOWSKA-PATYK
Specjalista
e-mail: lfliso (w domenie SGH.waw.pl)
budynek G, pok 408
tel: +48 22 564 9557

Justyna KANIA

Starszy Specjalista
e-mail: jkania (w domenie SGH.waw.pl)
budynek G, pok 408
tel: + 48 22 564 9557

Małgorzata NIVETTE
Specjalista
e-mail: mnivet (w domenie SGH.waw.pl)
budynek G, pok 409
tel: +48 22 564 9554

Hanna PONIKOWSKA
Specjalista
e-mail: hponikow (w domenie SGH.waw.pl)
budynek G, pok 408
tel: +48 22 564 9557

Hanna JASIŃSKA
Specjalista ds. płac
e-mail: hjasin (w domenie SGH.waw.pl)
budynek G, pok 409
tel: +48 22 564 9554

Dorota PERKOWSKA
Specjalista ds. płac
e-mail: dperko (w domenie SGH.waw.pl)
budynek G, pok 409
tel: +48 22 564 9554

mgr Joanna Gregor-Adamiak
Specjalista
e-mail: jgregor (w domenie SGH.waw.pl)
budynek G, pok 327
tel.: +48 22 564 9556

Agnieszka Matwiejuk
Specjalista ds. płac
e-mail: awozni4 (w domenie SGH.waw.pl)
budynek G, pok 327


 
 

 SEKRETARIAT KWESTURY

 
mgr inż Katarzyna WRZESIŃSKA
Starszy Specjalista
e-mail: kwrzes (w domenie SGH.waw.pl)
budynek G, pok 451
tel: +48 22 564 9594

mgr Monika JASTRZĘBSKA
Specjalista
e-mail: Monika.Jastrzebska (w domenie SGH.waw.pl)
budynek G, pok 451
tel: +48 22 564 9595
 

 Dział Księgowości Projektowej

 
mgr Paulina MIERZEJEWSKA
Kierownik
e-mail: pmierzej (w domenie SGH.waw.pl)
budynek G, pok 456
tel: +48 22 564 7875

mgr Beata STACHOWICZ
Zastepca Kierownika
e-mail: bnagaj (w domenie SGH.waw.pl)
budynek G, pok 458
tel: +48 22 564 9564

Paulina MAZEK
Samodzielny referent
e-mail: pmirosz (w domenie SGH.waw.pl)
budynek G, pok 458
tel: +48 22 564 7876

mgr Edyta WASIAK
Specjalista ds. rozliczeń projektów
e-mail: ewasiak (w domenie SGH.waw.pl)
budynek G, pok 457
tel: +48 22 564 9555

inż.  Ilona SZYBILSKA
Samodzielny referent
e-mail: imirosz (w domenie SGH.waw.pl)
budynek G, pok 457
tel: +48 22 564 7878

mgr inż. Małgorzata Wąsowska
Starszy specjalista
e-mail: mwasows (w domenie SGH.waw.pl)
budynek G, pok 457
tel.: +48 22 564 7877

mgr Agnieszka RADZKA
Specjalista - Księgowa
e-mail: aradzka (w domenie SGH.waw.pl)
budynek G, pok 453
tel.: +48 22 564 7879

mgr Joanna Okrój
e-mail: jokroj (w domenie SGH.waw.pl)
tel.: +48 22 564 7879

mgr Małgorzata Wierzbowska
e-mail: mwierzbo (w domenie SGH.waw.pl)
budynek G, pok 457
tel.: +48 22 564 9565

Karolina Żuk
e-mail: kzuk (w domenie SGH.waw.pl)
tel.: +48 22 564 7880
 

 Dział Planowania i Analiz

 
mgr Karolina RYDZ
Kierownik
e-mail: krydz (w domenie SGH.waw.pl)
budynek G, pok 326
tel: +48 22 564 9300

mgr Paweł BAKULIŃSKI
Specjalista ds. planowania i analiz
e-mail: pbakul (w domenie SGH.waw.pl)
budynek G, pok 326
tel: +48 22 564 9300

mgr Kamil JASIŃSKI
Zastępca kierownika
e-mail: kjasin (w domenie SGH.waw.pl)
budynek G, pok 326
tel: +48 22 564 9300

mgr Patrycja TOPOLEWSKA
Specjalista ds. rozliczeń projektów – księgowa
e-mail: pgradz (w domenie SGH.waw.pl)
budynek G, pok 326
tel: +48 22 564 9563

mgr Natalia WEBER
Samodzielny referent
e-mail: nweber (w domenie SGH.waw.pl)
budynek G, pok 326
tel: +48 22 564 9563

e-mail działowy: budzet@sgh.waw.pl