Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie

Uwaga! Dotyczy podatników do ukończenia 26 roku życia!

2019-07-31 kategoria: informacja 

Szanowni Państwo

Za sprawą nowelizacji Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.poz.1394 Ustawa z dnia 4 lipca 2019r.) wprowadzono możliwość zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów m.in. ze stosunku pracy i umów zlecenia (o których mowa w art. 13 pkt 8 tejże ustawy), ​otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia.

"Art. 5.1. Do przychodów uzyskanych w 2019r. limit zwolnienia od podatku, o którym mowa w art.21 ust.1 pkt 148 ustawy zmienianej w art. 1, wynosi 35 636,67 zł."

Zwolnienie z podatku w 2019 roku możliwe będzie do zastosowania po złożeniu w Dziale Płac stosownego oświadczenia pracownika/zleceniobiorcę. Wzór oświadczenia został umieszczony na stronie Kwestury (w miejscu Oświadczenia do pobrania).

"Art.5.3. W przypadku otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust.2, płatnik nie pobiera zaliczek  na podatek najpóźniej od miesiąca następnego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, do końca miesiąca, w którym przychody z tytułów określonych w art.21 ust.1 pkt 148 ustawy zmienianej w art.1 uzyskane od tego płatnika od dnia 1 sierpnia 2019r. podlegały zwolnieniu od podatku na podstawie art.21 ust.1 pkt 148 ustawy zmienianej w art.1." - ten zapis w ustawie dotyczy dochodów osiągniętych w 2019 roku.

Od 01.01.2020 płatnik podatku (SGH) dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia zaniecha poboru zaliczek na pdof automatycznie chyba, że otrzyma od podatnika stosowne oświdczenie, w którym podatnik wnosi o naliczanie zaliczek na pdof - będzie to sytuacja dokładnie odrotna.

Archiwum