Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie

Ważne! Prawidłowe opisywanie faktur zagranicznych

2019-01-17 kategoria: informacja 

​Szanowni Państwo,

    Z powodu braku prawidłowego opisu faktur zagranicznych Kwestura nie jest w stanie prawidłowo i w terminie rozliczyć podatku VAT. W związku z powyższym przekazujemy informację dotyczącą opisywania faktur.


    Każda faktura stanowi dokument, który potencjalnie może wywierać skutki w sferze podatku od towarów i usług - VAT. Wiele faktur wystawianych przez zagranicznych kontrahentów SGH, dokumentuje czynności kwalifikowane jako "import usług", rozliczany na zasadzie "odwrotnego obciążenia". Prawidłowe określenie wysokości podatku, oraz okresu, w którym powinien on być ujęty w rejestrze VAT oraz deklaracji VAT-7, wymaga dodatkowych informacji, ktorych niejednokrotnie brak na fakturze zagranicznej. Informacje te powinny być zatem ujęte w opisie, dokonywanym na odwrotnej strnie faktury.

Należą do nich:

1. Data wykonania usługi, czyli data, w której nastąpiło wykonanie wszystkich czynności dotyczących realizacji świadczenia wskazanego na fakturze* lub

2. Informacja, że usługa nie została wykonania*

3. Data zapłaty, potwierdzona dokumentem przelewu, jeśli przelew został dokonany z prywatnego konta osoby dokonującej zapłaty.

4. Dane adresowe zagranicznego kontrahenta. Faktury bez tych informacji należy od razu zwracać wystawcy do uzupełnienia. Dotyczy to w szczególności faktur wystawianych przez ELSEVIER.

5. Miejsce, w którym odbyła się lub ma się odbyć konferencja, jeśli faktura dotyczy udziału osób z SGH w konferencji.

6. Informacja, czy osoba, ktora wystawiła fakturę, prowadzi działalność gospodarczą. Dotyczy to faktur wystawianych przez osoby fizyczne!, które wykonują usługi na rzecz SGH.

    *Jeśli np. została wystawiona faktura za usługę w postaci publikacji artykułu, w opisie faktury musi się znaleźć informacja dotycząca daty, w której ta publikacja nastąpiła lub, jeśli do publikacji jeszcze nie doszło, informacja, że usługa nie została jeszcze wykonana.

Bez tych informacji faktura nie stanowi kompletnego dokumentu, będącego źródłem informacji niezbędnych do prawidłowego określenia zobowiązania podatkowego. Faktury niekompletne będą zwracane do uzupełnienia opisu, co wydłuży proces przeliczenia podatku i ujęcia faktury w rejestrze VAT, jak również zwrot prywatnych środków wydatkowanych przez pracownika SGH.

Archiwum