Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie

Termin wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych

2018-03-07 kategoria: informacja 

​Szanowni Państwo,

     Uprzejmie informujemy, że obecnie wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych realizowane są przez Kwesturę w jednym terminie - 15-go każdego miesiąca. Jest to zgodne z terminem, który wskazany jest w umowie zawieranej przez zleceniobiorcę/twórcę dzieła z SGH. W umowie zawarto zapis, że "Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty kwoty wskazanej w rachunku do 15-go dnia miesiąca, pod warunkiem złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę rachunku, w terminie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty".

     Pragniemy wyjaśnić, że przyjęty dodatkowo drugi termin realizacji wypłat z umów cywilno-prawnych - 25-ty dzień miesiąca nie może być realizowany. Decyzja ta podyktowana została trudną sytuacją kadrową w ADP, trudnościami technicznymi oraz spiętrzeniem prac (zamknięcie roku podatkowego, przygotowaniem rozliczeń PIT, przygotowaniem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

     Naliczanie wypłat dla pracowników i zleceniobiorców w obrębie miesiąca to proces, w którym musi zostać zachowana bezwzględna kolejność zamykania list płac ze względu na poprawność naliczania podstaw ZUS i podatkowych. Decydując się na zachowanie drugiego terminu (25-ty dzień m-ca) na realizację wypłat z umów cywilno-prawnych, narazilibyśmy terminowość wypłat z umów etatowych dla pracowników administracji i dydaktyki.

     Za wszelkie niedogodności spowodowane decyzją o zawieszeniu dodatkowego (umownego) terminu na realizację wypłat z umów cywilno-prawnych uprzejmie przepraszamy.


Z wyrazami szacunku,

Jolanta Ausz

Kwestor SGH,

Pracownicy Kwestury

Archiwum