Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dokumenty do pobrania : Dokumenty do pobrania – Dział Zamówień Publicznych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dział Zamówień Publicznych - Lista spraw i wniosków
 

 Dokumenty do pobrania

 

Zarządzenie Rektora nr 116 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów udzielania zamówień w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 116 z dnia 30 grudnia 2020 r. Regulamin udzielania zamówień w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 116 z dnia 30 grudnia 2020 r. Regulamin udzielania zamówień z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Zarządzenie Rektora nr 77 z dnia 19 października 2021 r. zmieniające zarządzenie Rektora nr 116 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów udzielania zamówień w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Złóż wniosek zamówień publicznych (dostępne w sieci SGH i przez Bramę)

FAQ - regulamin bez stosowania PZP

FAQ - regulamin ze stosowaniem PZP​

Wzory dokumentów​:

Analiza potrzeb i wymagań​

Oświadczenie o braku konfliktu interesów zał. nr 2 do Regulaminu pracy komisji przetargowej

Oświadczenie o karalności zał. nr 3 do Regulaminu pracy komisji przetargowej

Informacja o wykonaniu umowy

Oświadczenie kierownika jednostki o wyłączeniu stosowania Regulaminu udzielania zamówień z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Oświadczenie o bezstronności składane na podstawie § 1 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień z wyłączeniem stosowania ustawy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Notatka z negocjacji Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy  - Prawo zamówień publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie​

Raport z realizacji zamówienia

Wzór zaproszenia​

Zestawienie i porównanie ofert​

Wzór zaproszenia do udziału w rozpoznaniu rynku

Wzór notatki z szacowania wartości zamówienia​