Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zakres obowiązków : Zakres obowiązków – Dział Zamówień Publicznych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dział Zamówień Publicznych - Zakres obowiązków biura
 

 zakres obowiązków

 
 • bieżące informowanie jednostek organizacyjnych Uczelni o obowiązujących przepisach prawnych oraz wewnętrznych aktach prawnych SGH, dotyczących udzielania zamówień publicznych;
 • sporządzenie planu zamówień publicznych Uczelni na podstawie jednostkowych planów zamówień opracowanych przez jednostki organizacyjne;
 • weryfikacja wniosków o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym, określanie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz wskazywanie jednostki realizującej zamówienie;
 • przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi aktami prawnymi SGH;
 • udział w pracach komisji przetargowych;
 • obsługa administracyjna postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego uczestników;
 • sporządzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • koordynowanie i wykonanie czynności związanych z zawarciem umowy z wyłonionym wykonawcą zamówienia publicznego;
 • archiwizowanie ofert złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokumentacji postępowania przez okres wskazany w ustawie, o ile umowy o finansowanie zamówienia nie zawierają wymagania w zakresie dłuższego przechowywania tych dokumentów;
 • archiwizowanie dokumentacji niejawnej dotyczącej zamówień publicznych;
 • sporządzenie rocznego sprawozdania do Urzędu Zamówień Publicznych o udzielonych zamówieniach publicznych;
 • sporządzanie sprawozdań z udzielanych zamówień publicznych;
 • sporządzanie i zamieszczanie ogłoszeń w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz przekazywanie informacji odpowiednim podmiotom zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • archiwizowanie kopii umów zawartych na podstawie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Dział Zakupów;
 • zapewnienie zaopatrzenia jednostek organizacyjnych w materiały ciągłego zużycia (biurowe, spożywcze, eksploatacyjne i pozostałe wyposażenie np. meble), sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, materiały reklamowe wykorzystujące znak lub nazwę Uczelni w celach promocyjnych;
 •  zapewnienie jednostkom organizacyjnym Uczelni obsługi transportowej;
 • prowadzenie gospodarki magazynowej.

Szczegółowe zadania ramowe Działu Zakupów zawiera

§78a Zarzadzenia Rektora nr 8 z dnia 31 stycznia 2015 r. 


   
   

   działania jednostki

   
  • kompleksowa realizacja procesu zakupowego
  • zaopatrzenie, magazynowanie i dystrybuowanie wyposażenia oraz materiałow niezbędnych do funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni
  • prowadzenie i koordynacja podejmowanych w Uczelni postepowań w zakresie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane
   

   

   
   

   Masz Pytanie?

   
   
  Masz pytanie?
  Telefon:
  E-mail:
  Imię i nazwisko:
  Nazwa instytucji:
  Wpisz kod z obrazka powyżej
  Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

  Masz pytanie?

  Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.