Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

II ogólnopolskie Forum Dziekanatów

2018-11-27 kategoria: konferencja warsztat 

W dniach 4-5 grudnia 2018 r. odbędzie się II Forum Dziekanatów w SGH. Tegoroczna edycja opiera się na trzech filarach: badaniach nad dziekanatami, networkingu oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Pierwszy dzień Forum rozpocznie się od konferencji poświęconej problematyce dziekanatów. Podejmując problematykę funkcjonowania dziekanatów mamy nadzieję nie tylko na otwarcie nowego pola badawczego, ale przede wszystkim na stworzenie swoistej „wspólnoty praktyków” (community of practice), składającej się z badaczy szeroko rozumianego szkolnictwa wyższego, a także pracowników administracyjnych uczelni.

Dalsza część tego dnia poświęcona będzie networkingowi, czyli budowaniu sieci współpracy dziekanatów szkół wyższych. Dziekanaty funkcjonują na swoich uczelniach jako jednostki pomocnicze dla swoich wydziałów. O ile różne wydziały prowadzą ze sobą współpracę, rzadko kiedy dochodzi do współpracy między dziekanatami – tak na uczelniach, jak i poza nimi. Networking rozpocznie się od diagnozy potrzeb pracowników dziekanatów i dyskusji nad kierunkami działań Stowarzyszenia Forum Dziekanatów, a później będzie kontynuowany na wieczornym spotkaniu integracyjnym w Sali Kolumnowej SGH.

Drugi dzień Forum poświęcony będzie podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników dziekanatów. Zaplanowaliśmy do wyboru kilka warsztatów/szkoleń z najróżniejszych zagadnień związanych z obsługą studenta i pracą w dziekanacie. Tematykę dobraliśmy w taki sposób, aby była ona niestandardowa, tzn. wykraczała ponad podstawowy zakres obowiązków i umiejętności pracowników dziekanatów. Stąd np. następujące tematy warsztatów: Erasmus bez papieru, retoryki i sztuki kontrargumentacji, czy tworzenie ankiet oceny dziekanatu. Udział w warsztatach będzie bezpłatny, jednym ograniczeniem jest liczba miejsc. Równolegle do porannych warsztatów zapraszamy również do stolików eksperckich, przy których możemy się spotkać i porozmawiać na tematy istotne dla dziekanatów.

Tegoroczne Forum Dziekanatów organizowane jest przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie przy współpracy Stowarzyszenia Forum Dziekanatów. Stowarzyszenie powstało w SGH i skupia pracowników dziekanatów z 7 polskich uczelni publicznych i niepublicznych. Obok SGH są to: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Leona Koźmińskiego, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Partnerami tegorocznej edycji Forum Dziekanatów są: Microsoft, KPMG oraz Laboratorium Kosmetyczne dr Irena Eris.

Program wydarzenia dostępny jest pod adresem: http://dziekanaty.pl/forum-dziekanat%C3%B3w-4-5122018

Archiwum