Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zasady studiowania : Wzory podań
Dziekanat Studium Magisterskiego - Zasady studiowania
 

 wzory podań

 
UWAGA:
W związku z obecną sytuacją został przygotowany formularz umożliwiający złożenie dowolnego podania w formie elektronicznej poprzez USOSweb (zakładka: DLA STUDENTÓW).

Informacja o wymaganym terminie dostarczenia do Dziekanatu SM zwolnienia lekarskiego, do podań o przywrócenie terminu egzaminu:
 • dokument powinien zostać przedłożony w terminie 3 dni, licząc od następnego dnia po jego wystawieniu. 

Zgodnie z Regulaminem studiów wniosek (podanie) powinien zawierać:

 • oznaczenie osoby od której pochodzi w tym: numer albumu, semestr studiów na którym student się znajduje, adres korespondencyjny, kontaktowy numer telefoniczny,
 • wskazanie żądania,
 • podpis osoby składającej podanie.

Wnioski należy wysłać za pośrednictwem poczty polskiej. Wnioski wysłane w formie skanu nie będą rozpatrywane!

 

 Podania dostępne w WD

 
 • podanie o przedłużenie terminu sesji    
 • podanie o wpis warunkowy  
 • podanie o powtarzanie semestru
 • zgłoszenie kolizji przedmiotów w harmonogramie sesji egzaminacyjnej
 • podanie o rozłożenie czesnego na 5 rat (składanie najpóźniej do dnia rozpoczęcia semestru)
 

 podania dostępne w pdf

 
 

 pozostałe druki

 
 • oświadczenie stypendysty RP
 • formularz podania - podania, na które nie ma określonego wzoru prosimy składać na podanym formularzu
 • oświadczenie o zmianie nazwiska oraz oświadczenie o zmianie danych kontaktowych - zgodnie z Regulaminem Studiów, student ma obowiązek niezwłocznie informować dziekanat o zmianie danych osobowych istotnych dla przebiegu studiów, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i adresu do korespondencji. W razie zaniedbania obowiązku powiadomienia o zmianie adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji, doręczanie pisma lub decyzji pod dotychczasowym adresem odnosi skutek prawny. W obecnej sytuacji oświadczenie o zmianie danych osobowych student powinien przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub złożyć w systemie USOSweb. Istnieje możliwość uzyskania elektronicznego odpisu aktu stanu cywilnego. Osoby, które nie mają możliwości uzyskania elektronicznego odpisu aktu stanu cywilnego proszone są o przesłanie skanu częściowego odpisu wraz z oświadczeniem, że dokument jest zgodny z oryginałem oraz zobowiązaniem o dostarczeniu oryginału po okresie pandemii. W przypadku zmiany adresu lub nr telefonu dopuszczalne jest przesłanie wniosku w wersji papierowej za pomocą Poczty Polskiej lub złożyć w systemie USOSweb.
 • wzór pełnomocnictwa