Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zasady studiowania : Przeniesienia do SGH
Dziekanat Studium Magisterskiego - Zasady studiowania
 

 Przeniesienie do SGH

 
Regulamin studiów przewiduje możliwość przeniesienia do SGH pod warunkiem ukończenia przynajmniej I semestru na uczelni, na której Pan/i obecnie studiuje. Aby rozpocząć procedurę przeniesienia należy złożyć:
  • podanie do Dziekan Studium Magisterskiego o wyrażenie zgody na przeniesienie
  • zaświadczenie o ukończeniu I semestru na obecnej uczelni
  • wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami + sylabusy  
  • przedstawienie własnej analizy przedmiotów do przepisania w ramach studiów w SGH (w oparciu o bieżący Informator) 
Przewodniczący Rady Programowej Kierunku przeprowadzi analizę porównawczą przedmiotów wymaganych w SGH a dotychczas zrealizowanych w ramach Pani/Pana Uczelni. Opinia opiekuna pomoże Dziekan podjąć ostateczną decyzję w kwestii przeniesienia. 
 

 Po decyzji pozytywnej

 

 

Po zapadnięciu pozytywnej decyzji Pani Dziekan o przeniesieniu do SGH prosimy o:

  • przesłanie na adres dsm@sgh.waw.pl zdjęcia legitymacyjnego w formacie .jpg, które będziemy mogli dalej skierować do wyrobienia legitymacji studenckiej
  • wypełnienie formularza osobowego 
  • zgłoszenie się do asystentki toku z wydrukowanym formularzem, zostanie Pan/i wówczas poproszony/a o podpisanie w Dziekanacie umowy oraz ślubowania
 
 
Terminy składania podań do Dziekanatu Studium Magisterskiego