Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zasady studiowania : Opłaty
Dziekanat Studium Magisterskiego - Zasady studiowania
 

 opłaty

 
W tym dziale znajdziecie Państwo obowiązujące umowy i tabele opłat na studiach magisterskich.


Zmiana formy płatności
Student, który chce zmienić formę płatności, powinien w tej sprawie napisać podanie skierowane do Dziekana Studium Magisterskiego i przesłać na adres DSM pocztą tradycyjną.

Od 1 stycznia 2020 r. każdy z Państwa otrzymał nowy indywidualny numer konta, na który należy wnosić opłaty związane ze studiami (czesne, powtarzane przedmioty, nadwyżka punktów ECTS, legitymacje, dyplom, itp.). Nowy numer konta jest widoczny w USOSWeb oraz w Wirtualnym Dziekanacie.

Zasady pobierania opłat, w tym za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego i dugiego stopnia oraz warunki i tryb zwalniania z opłat określone są w załączniku do Uchwały nr 691 Senatu SGH z dnia 31 marca 2020 r.
 

 studia stacjonarne w języku angielskim

 
Rok akademicki 2020/2021
Rok akademicki 2019/2020

 

 studia stacjonarne w języku polskim

 
Rok akademicki 2019/2020

 

 studia niestacjonarne

 
Rok akademicki 2019/2020