Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zasady studiowania : Opłaty
Dziekanat Studium Magisterskiego - Zasady studiowania

W tym dziale znajdziecie Państwo obowiązujące umowy i tabele opłat na studiach magisterskich.


Zarządzenie Rektora nr 15 z dnia 25.04.2014 r. jest integralną częścią wszystkich umów (obowiązuje do 30.09.2019 r.).

Zmiana formy płatności
Student, który chce zmienić formę płatności, powinien w tej sprawie napisać podanie skierowane do Dziekana Studium Magisterskiego i złożyć je osobiście u asystentki toku lub przesłać na adres DSM pocztą tradycyjną .

UWAGA:

1 stycznia 2020 r. każdy z Państwa otrzymał nowy indywidualny numer konta, na który należy wnosić opłaty związane ze studiami (czesne, powtarzane przedmioty, nadwyżka punktów ECTS, legitymacje, dyplom, itp.). Nowy numer konta jest widoczny w USOSWeb oraz w Wirtualnym Dziekanacie.

W przypadku wniesienia opłaty na dotychczasowy numer konta, wpłata zostanie automatycznie przeksięgowana na właściwe konto danego studenta. Takie przeksięgowanie będzie możliwe do 31 marca 2020 r.

 

 studia stacjonarne w języku angielskim

 
Rok akademicki 2020/2021
Rok akademicki 2019/2020

 

 studia stacjonarne w języku polskim

 
Rok akademicki 2019/2020

 

 studia niestacjonarne

 
Rok akademicki 2019/2020