Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zasady studiowania : Opłaty
Dziekanat Studium Magisterskiego - Zasady studiowania

W tym dziale znajdziecie Państwo obowiązujące umowy i tabele opłat na studiach magisterskich.


Zarządzenie Rektora nr 15 z dnia 25.04.2014 r. jest integralną częścią wszystkich umów (obowiązuje do 30.09.2019 r.).

Zmiana formy płatności
Student, który chce zmienić formę płatności, powinien w tej sprawie napisać podanie skierowane do Dziekana Studium Magisterskiego i złożyć je osobiście u asystentki toku lub przesłać na adres DSM pocztą tradycyjną .

UWAGA:

1 stycznia 2020 r. każdy z Państwa otrzymał nowy indywidualny numer konta, na który należy wnosić opłaty związane ze studiami (czesne, powtarzane przedmioty, nadwyżka punktów ECTS, legitymacje, dyplom, itp.). Nowy numer konta jest widoczny w USOSWeb oraz w Wirtualnym Dziekanacie.

W przypadku wniesienia opłaty na dotychczasowy numer konta, wpłata zostanie automatycznie przeksięgowana na właściwe konto danego studenta. Takie przeksięgowanie będzie możliwe do 31 marca 2020 r.

 

 studia stacjonarne w języku angielskim

 
Rok akademicki 2019/2020

Rok akademicki 2018/2019
  • Umowa i VI tabela opłat - dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia w języku angielskim na kierunkach: Advanced Analyttics - Big Data; International Business; Global Business, Finance and Governance; International Tourism, Hotel Industry and Leisure Services (dotyczy osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2, 5 i 5a ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) podejmujących studia na zasadach przewidzianych dla obywateli polskich)
  • Umowa i VII tabela opłat - dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia w języku angielskim na kierunku Finance and Accounting (dotyczy osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2, 5 i 5a ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) podejmujących studia na zasadach przewidzianych dla obywateli polskich)
  • Umowa i IV tabela opłat - dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia w języku angielskim na kierunkach: Advanced Analyttics - Big Data; International Business; Global Business, Finance and Governance; International Tourism, Hotel Industry and Leisure Services (dotycząca cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 4 pkt 2 w zw. z ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), studiujących na zasadach odpłatności)
  • Umowa i V tabela opłat - dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia w języku angielskim na kierunku Finance and Accounting (dotycząca cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 4 pkt 2 w zw. z ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), studiujących na zasadach odpłatności)
 

 studia stacjonarne w języku polskim

 
Rok akademicki 2019/2020

Rok akademicki 2018/2019
  • Umowa i II tabela opłat - dla studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2, 5 i 5a ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) podejmujących studia na zasadach przewidzianych dla obywateli polskich
  • Umowa i II tabela opłat - dla CUDZOZIEMCÓW, o których mowa w art. 43 ust. 4 pkt 2 w zw. z ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), studiujących na zasadach odpłatności
 

 studia niestacjonarne

 
Rok akademicki 2019/2020

Rok akademicki 2018/2019
  • Umowa i IV tabela opłat - dla studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2, 5 i 5a ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) podejmujących studia na zasadach przewidzianych dla obywateli polskich
  • Umowa i II tabela opłat - dla CUDZOZIEMCÓW, o których mowa w art. 43 ust. 4 pkt 2 w zw. z ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), studiujących na zasadach odpłatności