Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Wyjazdy zagraniczne : Procedury związane z wyjazdem
Wyjazdy zagraniczne
 

 wymiana międzynarodowa - 2020/2021 zima

 

Informacje dla studentów zakwalifikowanych na wymianę międzynarodową na semestr zimowy 2020/2021:

 • wobec studentów, którzy zrezygnują z wymiany międzynarodowej z powodu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 nie będą wyciągane konsekwencje,
 • studenci, którzy zrezygnują z wymiany w semestrze zimowym, będą mieli możliwość przeniesienia wyjazdu na semestr letni 2020/2021, jeżeli uczelnia zagraniczna wyrazi na to zgodę,
 • zalecamy wypełnienie deklaracji studenckich na semestr zimowy,
 • jeżeli wymiana międzynarodowa dojdzie do skutku, wypisanie z przedmiotów nie będzie rodziło konsekwencj.

Prosimy o regularne sprawdzanie poczty w domenie sgh.waw.pl i informacji publikowanych na stronie DSM i CWM.

 

 PRZED WYJAZDEM

 
​Student, który chce wziąć udział w programie międzynarodowym musi złożyć następujące druki w dwóch egzemplarzach, w Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM):
 • wniosek skierowania za granicę
 • Learning Agreement (LA) (porozumienie o programie zajęć)
Po zatwierdzeniu dokumentów przez CWM student składa je w DSM do podpisu Dziekana, po czym jeden komplet ponownie składa w CWM.
 
Szczegółowe informacje o programach międzynarodowych, warunkach kwalifikacji oraz wszystkie wymagane formularze znajdują się na stronie CWM.
 

 ZMIANY?

 
​Może zaistnieć konieczność zmiany LA. Aby tego dokonać należy wypełnić formularz dostępny w Wirtualnym Dziekanacie (po zalogowaniu). Wniosek jest rozpatrywany elektronicznie w ciągu 14 dni od daty złożenia. Zmiany takiej można dokonać najpóźniej do końca pierwszego miesiąca zajęć na uczelni zagranicznej.
 

 ZASADY ROZLICZANIA PRZEDMIOTÓW (W TYM ZAMIENNIKÓW)

 
​Zrealizowane podczas wymiany przedmioty można rozliczyć na dwa sposoby:
 • jako unikatowe przedmioty zrealizowane zagranicą – wówczas student otrzymuje w SGH liczbę ECTS, jaka jest przypisana efektom kształcenia uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć w uczelni partnerskiej, a przedmioty wliczane są do puli swobodnego wyboru
 • jako zamienniki przedmiotów istniejących w ofercie SGH –  w takim przypadku student otrzymuje liczbę ECTS, jaka jest przypisana efektom kształcenia uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć na SGH, pod warunkiem, że uzyska zgodę na uznanie zamiennika
Dotychczasową, orientacyjną listę zamienników można znaleźć tutaj. Proszę pamiętać, że przedmioty wymienione w tabeli, wraz z ich zamiennikami stanowią zbiór dotychczasowych przypadków. Podanie o uznanie zamiennika jest każdorazowo indywidualnie rozpatrywane przez Przewodniczącego Rady Programowej Kierunku. W uzasadnionych przypadkach decyzje ww. instancji mogą się różnić, od przypadku ujętego w tej tabeli.
 
W przypadku, gdy student chce uznać przedmioty jako zamienniki musi najpierw złożyć w DSM formularz zamienników podpisany przez koordynatora przedmiotu (w przypadku przedmiotów podstawowych) lub opiekuna kierunku (w przypadku przedmiotów pozostałych) wraz z sylabusem przedmiotu realizowanego za granicą.
 
Po uzyskaniu podpisu Dziekana student wypełnia formularz rozliczenia wyjazdu.
 

 ROZLICZENIE WYJAZDU

 
​W celu rozliczenia wyjazdu należy złożyć w CWM:
 • formularz rozliczenia wyjazdu
 • podpisany formularz zamienników wraz z sylabusem przedmiotu (opcjonalnie)
 • Learning Agreement wraz z ewentualnym formularzem zmian, odpowiednio podpisanymi przez przedstawiciela/li uczelni zagranicznej oraz CWM
 • Transcript of Records, uzyskanych na uczelni zagranicznej
Komplet podpisanych przez CWM dokumentów należy złożyć w DSM.
 
 
18.jpg