Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Praca magisterska : Standard pracy dyplomowej
Dziekanat Studium Magisterskiego - Praca magisterska
 

 STANDARD PRACY DYPLOMOWEJ

 
Wymagania merytoryczne i formalne dla pracy dyplomowej oraz tryb jej składania i oceny określone są w załączniku do Regulaminu studiów.

Najważniejszą część pracy stanowi jej treść. Należy jednak zwrócić uwagę na ramową strukturę pracy dyplomowej:
 • strona tytułowa powinna być przygotowana zgodnie z:
 1. załącznikiem (załącznik w wersji edytowalnej) wzór obowiązuje od 1.10.2020 r.
 • w przypadku pracy zespołowej spis autorów z wyszczególnieniem numerów rozdziałów pracy
 • spis treści
 • wstęp/wprowadzenie
 • rozdziały pracy
 • wnioski
 • wykaz wykorzystanej literatury
 • spis tabel i rysunków
 • ewentualne załączniki
 • streszczenie pracy (orientacyjnie 900 znaków)
 • ostatnią stronę stanowi oświadczenie podpisane własnoręcznie przez autora bądź autorów, które należy wgrać do systemu APD w osobnym pliku - nie generuje się z systemu APD
Jeśli chcą Państwo, aby zrealizowana przez Państwa specjalność pojawiła się na dyplomie, konieczne jest wpisanie jej na stronie tytułowej pracy magisterskiej. Na dyplomie będzie wpisana ta (jedna) specjalność, która będzie podana na stronie tytułowej pracy. Pozostałe zrealizowane specjalności z kierunku będą uwzględnione na suplemencie. Prosimy nie wpisywać specjalności międzykierunkowych na stronie tytułowej pracy. Certyfikaty zrealizowanych specjalności międzykierunkowych wydawane są przez katedry i instytuty odpowiedzialne za daną specjalność.

Warto przeczytać także o kwestiach redakcji pracy na blogu DSM

WGRYWANIE PRACY DO ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH (APD)

Gdy ostateczna wersja pracy zostanie przygotowana, należy ją wgrać do systemu Archiwum Prac Dyplomowych (login i hasło takie samo jak do poczty SGH i WD) postępując zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury. Do systemu należy wprowadzić:
 • poprawny tytuł pracy dyplomowej w języku, w którym przygotowywana była praca dyplomowa,
 • streszczenie pracy w języku, w którym przygotowywana była praca dyplomowa,
 • słowa kluczowe w języku, w którym przygotowywana była praca dyplomowa,
 • wersję elektroniczną pracy dyplomowej w postaci jednego pliku w formacie pdf (jeżeli praca zawiera załączniki, to należy je także wprowadzić do systemu APD jako spakowane do jednego pliku archiwum (PDF, ZIP, TGZ, 7Z),
 • zaznaczyć zgodę bądź jej brak na udostępnienie obronionej już pracy w czytelni Biblioteki SGH.
Szczegółowa instrukcja dotycząca złożenia pracy dostępna jest w zakładce warunki przystąpienia do egzaminu magisterskiego.
 
 
3.jpg