Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Praca magisterska : Odbiór dyplomu
Dziekanat Studium Magisterskiego - Praca magisterska
 

 odbiór dyplomu

 
WYSYŁKA DYPLOMU

W związku z obecną sytuacją rekomendujemy korzystanie z możliwości uzyskania dyplomu drogą pocztową (wysyłka może być zrealizowana na terytorium RP za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poza granicami kraju za pośrednictwem firm kurierskich na koszt absolwenta). W tym celu wystarczy wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Dziekanatu (Dziekanat Studium Magisterskiego, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa)  wniosek o przesłanie dyplomu wraz z suplementem. Pozostałe formalności (karta obiegowa) realizuje Dziekanat.

OSOBISTY ODBIÓR

W celu osobistego odbioru dyplomu należy umówić się na spotkanie za pomocą aplikacji Microsoft Bookings - stanowiska w Dziekanacie SM: 1, 2, 3. Osoby, które uzyskały tytuł magistra przed 2009 rokiem oraz absolwenci studiów jednolitych proszeni są o udanie się do Biblioteki w celu podbicia karty obiegowej.

OPŁATA ZA DYPLOM

Przy odbiorze dyplomu, o ile nie zostało dostarczone wcześniej, należy dostarczyć potwierdzenie wpłaty za dyplom. Studenci, którzy podpisali umowę w roku akademickim 2019/2020 i później, wnoszą opłatę tylko za dodatkowy odpis w języku obcym - 20 zł (Zarządzenie Rektora nr 18 z dnia 8.05.2019 r.). Studenci, którzy rozpoczęli studia wcześniej wnoszą opłatę 60 zł (za dyplom) + 40 zł (za odpis w języku obcym, jeżeli Państwo go zamówili). Wpłaty należy dokonać na indywidualny nr konta widoczny w Wirtualnym Dziekanacie (w tytule przelewu prosimy podać nr albumu).

Wraz z dyplomem ukończenia studiów II stopnia wydawane jest świadectwo dojrzałości jak i dyplom z poprzedniej uczelni, o ile dokumenty te zostały złożone w procesie rekrutacji. 

WYDANIE DYPLOMU OSOBIE TRZECIEJ

Wydanie dyplomu osobie trzeciej jest możliwe wyłącznie po dostarczeniu przez nią upoważnienia notarialnego lub na podstawie złożonego przez studenta, osobiście w biurze dziekanatu, upoważnienia według poniższego wzoru (upoważnienie zostaje w aktach)​