Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Praca magisterska : Magisterski egzamin dyplomowy
Dziekanat Studium Magisterskiego - Praca magisterska
 

 obrony online

 
Rozpoczęliśmy organizację obron online przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams. Sczegóły określają instrukcje Dziekan SM:
Prosimy o regularne sprawdzanie poczty w domenie sgh.waw.pl. 

Przypominamy, że wszystkie podania, także dotyczące terminu obrony, należy składać u Asystentki/Asystenta toku. W obecnej sytuacji podanie można przesłać elektronicznie za pomocą USOSweb oraz tradycyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 

 Magisterski egzamin dyplomowy

 

Zgodnie z § 39 ust. 8 Regulaminu studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, egzamin dyplomowy na studiach drugiego stopnia ma formę ustną, składa się z trzech pytań. Podczas egzaminu dyplomowego należy odpowiedzieć na każde pytanie:

 • dwa pytania wylosowane z puli pytań dla danego kierunku (podane z boku strony),
 • jedno pytanie sformułowane przez recenzenta, dotyczące przygotowanej pracy.
Egzamin dyplomowy będzie przeprowadzany w języku, w którym została napisana praca dyplomowa.

Szczegółowe zasady wyznaczania terminu egzaminu dyplomowego określa instrukcja Dziekan Studium Magisterskiego:
Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego jest możliwe po spełnieniu poniższych wszystkich warunków:
 • zrealizowanie programu studiów,
 • pozytywna ocena promotora,
 • złożenie pracy magisterskiej w Dziekanacie SM,
 • pozytywna ocena recenzenta oraz złożona recenzja w Dziekanacie w formie papierowej,
 • uregulowanie ewentualnych zaległości finansowych.
 

 termin obrony/egzaminu dyplomowego

 
Osobą odpowiedzialną za ustalanie terminów obron w Dziekanacie Studium Magisterskiego jest Pani Agnieszka Glińska. 

Termin obrony pracy mozna sprawdzić w Harmonogramie obron (logując się za pomocą loginu i hasła do poczty SGH, wyszukiwanie odbywa się poprzez wpisanie numeru albumu).

Obrony w SGH odbywają się w określone dni tygodnia w turach, najczęściej od 8:00 do 16:00 w terminach określonych przez Dziekana SM. Ze względu na konieczność ustalenia harmonogramu w taki sposób, aby jak najefektywniej wykorzystywać czas członków komisji, terminy obrony planowane są z wyprzedzeniem. Ostateczny termin podawany jest na 7 dni przed obroną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres w domenie @sgh.waw.pl. Staje się on wiążący dla studenta.

W kontekście wyznaczania terminu obrony warto pamiętać o tym, że:

 • Wstępny i ostateczny termin obrony można sprawdzić w serwisie harmonogramu obron.
 • Jeżeli termin obrony został zaplanowany, wcześniej niż 7 dni przed obroną, można złożyć podanie o jego zmianę, ale konieczne jest wskazanie szczególnych i udokumentowanych okoliczności. Każde takie podanie będzie rozpatrywane indywidualnie.
 • Jeżeli do obrony zostało mniej niż 7 dni, nie ma możliwości zmiany jej terminu.
 • Warto sprawdzać regularnie pocztę w domenie @sgh.waw.pl, ponieważ informację o terminie obrony wysyłamy wyłącznie tam (co wynika z § 3 Regulaminu studiów).
 

 zwrot legitymacji

 
UWAGA:
Nie ma obowiązku zwrotu legitymacji. Zostanie ona automatycznie unieważniona w dniu obrony.

Uprawnienie do posługiwania się legitymacją studencką przysługują wyłącznie osobom zachowującym status studenta. Oznacza to, iż z chwilą ukończenia studiów (złożenia egzaminu dyplomowego) lub zakończenia studiów (z datą, kiedy decyzja o skreśleniu z listy studentów stanie się ostateczna), uprawnienia te wygasają.
 
 
 

 ustny egzamin z kierunku

 
Pytania obowiązujące studentów, którzy złożyli prace dyplomowe do końca semestru zimowego 2020/2021

Pytania obowiązujące studentów, którzy realizują II semestr seminarium w semestrze letnim 2020/2021
JOINT DEGREE PROGRAMME - Models and Methods of Quantitative Economics – QEM
DOUBLE DIPLOMA PROGRAMME

University of Economics Prague
EDHEC Business School
Nova School of Business and Economics
Toulouse Business School
Université Laval
ZHAW School of Management and Law
Universita degli Studi di Firenze
Technische Universität Berlin
Johannes Gutenberg University
University of Duisburg-Essen
EBS Universität für Wirtschaft und Recht 
European University Viadrina