Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Kierunki studiów : Kierunki studiów – Dziekanat Studium Magisterskiego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dziekanat Studium Magisterskiego - Kierunki studiów
 

 zmiana kierunku studiów

 
Instrukcja dziekańska w sprawie zasad postępowania w przypadku zmiany kierunku studiów w SGH

Na podstawie Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a zwłaszcza art. 31 i art. 32 ustalam następujące zasady zmiany kierunku studiów:

  1. Kierunek studiów można zmienić po zaliczeniu I semestru studiów oraz po zaliczeniu bieżącego semestru.
  2. Student składa w dziekanacie u swojej/swojego Asystentki/Asystenta toku podanie skierowane do Dziekana o zmianę kierunku studiów.
  3. Podanie o zmianę kierunku powinno być złożone przez studenta w terminie pozwalającym mu (po pozytywnej decyzji Dziekana) na wybór przedmiotów z nowego kierunku przez Wirtualny Dziekanat, a zatem nie później niż do rozpoczęcia II etapu składania deklaracji semestralnych.
  4. Zmiana kierunku jest możliwa pod warunkiem uruchomienia danego kierunku.
  5. Podejmując decyzję o zmianie kierunku studiów przez studenta, Dziekan kieruje się tym, czy spełnił on kryteria wyszczególnione powyżej w pkt. 1-3, a także liczbą studentów na poszczególnych kierunkach studiów. Zgoda Dziekana uzależniona jest również od realnych możliwości zwiększenia liczby studentów na przedmiotach kierunkowych.
  6. Terminy składania deklaracji semestralnych reguluje osobna instrukcja.

Instrukcja wchodzi w życie z dniem 20 maja 2020 r.

 

 Opisy kierunków

 
 
 
kierunki.png

 

 Masz Pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.