Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Harmonogramy : Deklaracje semestralne
Dziekanat Studium Magisterskiego - Harmonogramy
 

 deklaracje semestralne

 
             INSTRUKCJA Dziekana - deklaracje
 • Harmonogram składania deklaracji semestralnych na semestr zimowy 2021/2022

Studenci 1 semestru skkładają deklarację semestralne w terminach ustalonych w odrębnym harmonogramie.
   

   jednokrotne wypisanie się z przedmiotu

   
  Zgodnie z § 23 pkt.12 Regulaminu studiów student raz w czasie trwania studiów, najpóźniej na miesiąc po rozpoczęciu zajęć, może wskazać przedmiot, którego niezaliczenie nie będzie miało wpływu na zaliczenie semestru lub roku studiów. Nie dotyczy to przedmiotów określonych w programie studiów jako obowiązkowe.

  Zasady wypisywania się z zajęć na podstawie § 23 pkt 12 Regulaminu Studiów:
  • Można wypisać się jedynie z przedmiotów, które nie są obowiązkowe, co oznacza, że nie można wypisywać się z przedmiotów podstawowych, obowiązkowych przedmiotów kierunkowych, lektoratów oraz WF-u w przypadku studiów licencjackich i konwersatorium z ekonomii w przypadku studiów magisterskich. Ponadto, nie można wypisywać się z przedmiotów powtarzanych. Wypisanie się z przedmiotu powtarzanego skutkowało będzie brakiem możliwości zaliczenia semestru.
  • Każdy z przedmiotów dostępnych w formularzu jest opisany w sposób sugerujący, czy wypisanie z niego jest możliwe czy też nie. Niemniej z uwagi na różny status tych samych przedmiotów dla poszczególnych studentów (związany z różnymi kierunkami studiów, etc.), ww. informację należy traktować jedynie jako wskazówkę wymagającą weryfikacji (tj. sprawdzenia z indywidualnym programem i planem studiów).
  • W formularzu student ma możliwość wyboru tylko jednego przedmiotu.
  • Wybór przedmiotu dokonany przez studenta jest zapisywany w bazie danych. Niemniej w okresie udostępnienia formularza istnieje możliwość zmiany decyzji i wybrania innego przedmiotu z listy.
  • W przypadku przedmiotów rozpoczynających się w połowie semestru nie będzie można się wypisać elektronicznie (tj. trzeba będzie złożyć podanie z prośbą o wypisanie; w podaniu należy się powołać na § 23 pkt 12 Regulaminu Studiów).
  • Jeżeli decyzja dot. wypisania z danego przedmiotu będzie pozytywna, wówczas w kolumnie "Decyzja" pojawi się adnotacja "Przedmiot skasowany" (w przeciwnym razie pojawi się adnotacja "Wniosek odrzucony").
  Wypisania się z przedmiotu będzie można dokonać przez Wirtualny Dziekanat wybierając opcję Kasowanie przedmiotu. Prosimy o zwrócenie uwagi, że jest tylko jedna taka możliwość w ciągu całego okresu studiów.

  Termin otwarcia systemu – w obu dziekanatach od 15 października 2021 r., godz. 10:00 do 2 listopada 2021 r., godz. 10:00.

  Termin weryfikacji decyzji przez dziekanat – do 5 listopada 2021 r.

   

   
   
  deklaracje.png