Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Harmonogramy : Deklaracje semestralne
Dziekanat Studium Magisterskiego - Harmonogramy
 

 deklaracje semestralne

 
 • Harmonogram składania deklaracji semestralnych na semestr letni 2020/2021
Szanowni Państwo,

ze względu na zmienione uwarunkowania wynikające z utrzymującej się sytuacji pandemicznej i występowanie ograniczeń w systemie informatycznym, który jest dedykowany deklaracjom, jak również w związku z licznymi prośbami wykładowców i studentów dotyczącymi zmian terminów zajęć, uznajemy wybory studentów jako niewiążące i potraktujemy je jako preferencje zarówno w stosunku do przedmiotów kierunkowych, związanych z kierunkiem i swobodnego wyboru.
 
Ma to swoje określone konsekwencje. Z jednej strony pozwoli na dokonanie wiążących wyborów z określonej grupy przedmiotów, dla których terminy zostaną podane w drugiej turze deklaracji, ale z drugiej będzie skutkowało późniejszym planowaniem zajęć, gdyż cały plan zajęć będzie znany dopiero na drugim etapie deklaracji. Co oznacza, iż nie możemy udostępnić studentom obiecanych indywidualnych planów zajęć w listopadzie. 

Wyjście naprzeciw Państwa oczekiwaniom może spowodować zmiany w grafiku przedmiotów kierunkowych, głównie na studiach stacjonarnych - przewidujemy nieznaczne modyfikacje. 

Dla studiów niestacjonarnych przedstawione terminy nie powinny ulec zmianom i w dalszym ciągu postaramy się zadbać o minimalizację liczby kolizji przy kolejnych etapach deklaracji.

Zespół DSM
 
 • Harmonogram składania deklaracji semestralnych na semestr zimowy 2020/2021
 • Zmiany w ofercie przedmiotów na rok akademicki 2018/2019 - aktualizacja 29.06.2018
 • Informacja dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018 na kierunku Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa: przedmiot 23391 Struktura kapitału w przedsiębiorstwie w informatorze nie został uwzględniony na liście przedmiotów związanych z kierunkiem, jedynie w przedmiotach tworzących specjalności (wycena projektów i przedsiębiorstw). Przy rozliczaniu toku studiów przed obroną, przedmiot ten będzie uznawany jako przedmiot związany z kierunkiem Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.
   

   jednokrotne wypisanie się z przedmiotu

   
  Zgodnie z § 23 pkt.12 Regulaminu studiów student raz w czasie trwania studiów, najpóźniej na miesiąc po rozpoczęciu zajęć, może wskazać przedmiot, którego niezaliczenie nie będzie miało wpływu na zaliczenie semestru lub roku studiów. Nie dotyczy to przedmiotów określonych w programie studiów jako obowiązkowe.

  Zasady wypisywania się z zajęć na podstawie § 23 pkt 12 Regulaminu Studiów:
  • Można wypisać się jedynie z przedmiotów, które nie są obowiązkowe, co oznacza, że nie można wypisywać się z przedmiotów podstawowych, obowiązkowych przedmiotów kierunkowych, lektoratów oraz WF-u w przypadku studiów licencjackich i konwersatorium z ekonomii w przypadku studiów magisterskich. Ponadto, nie można wypisywać się z przedmiotów powtarzanych. Wypisanie się z przedmiotu powtarzanego skutkowało będzie brakiem możliwości zaliczenia semestru.
  • Każdy z przedmiotów dostępnych w formularzu jest opisany w sposób sugerujący, czy wypisanie z niego jest możliwe czy też nie. Niemniej z uwagi na różny status tych samych przedmiotów dla poszczególnych studentów (związany z różnymi kierunkami studiów, etc.), ww. informację należy traktować jedynie jako wskazówkę wymagającą weryfikacji (tj. sprawdzenia z indywidualnym programem i planem studiów).
  • W formularzu student ma możliwość wyboru tylko jednego przedmiotu.
  • Wybór przedmiotu dokonany przez studenta jest zapisywany w bazie danych. Niemniej w okresie udostępnienia formularza istnieje możliwość zmiany decyzji i wybrania innego przedmiotu z listy.
  • W przypadku przedmiotów rozpoczynających się w połowie semestru nie będzie można się wypisać elektronicznie (tj. trzeba będzie złożyć podanie z prośbą o wypisanie; w podaniu należy się powołać na § 23 pkt 12 Regulaminu Studiów).
  • Jeżeli decyzja dot. wypisania z danego przedmiotu będzie pozytywna, wówczas w kolumnie "Decyzja" pojawi się adnotacja "Przedmiot skasowany" (w przeciwnym razie pojawi się adnotacja "Wniosek odrzucony").
  Wypisania się z przedmiotu będzie można dokonać przez Wirtualny Dziekanat wybierając opcję Kasowanie przedmiotu. Prosimy o zwrócenie uwagi, że jest tylko jedna taka możliwość w ciągu całego okresu studiów.

  Termin otwarcia systemu – w obu dziekanatach od 13 października 2020, godz. 10:00 do 9 listopada 2020, godz. 10:00.

  Termin weryfikacji decyzji przez dziekanat – do 13 listopada 2020 r.

   

   
   
  deklaracje.png