Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
FAQ : Dydaktyka
Dziekanat Studium Magisterskiego - FAQ
 

 Dydaktyka

 
Czy możliwe jest zrobienie specjalności z innego kierunku?
Student ma możliwość zrobienia specjalności tylko z kierunku, którego studiowanie zadeklarował. Ma on jednak możliwość robienia przedmiotów ze specjalności nie związanej ze studiowanym kierunkiem, ale nie wiąże się to z zaliczeniem takiej specjalności.

Czy student ma obowiązek realizowania specjalności w ramach studiowanego kierunku?
Student może, ale nie musi realizować specjalność. Obowiązkiem studenta jest jednak zrealizowanie przedmiotów związanych z realizowanym kierunkiem, wartych 15 ECTS, nie oznacza to jednak, iż muszą być to przedmioty tworzące specjalność.

Czy w ofercie przedmiotów występują tzw. prerekwizyty?
Tak, w przypadku niektórych przedmiotów istotne jest zrealizowanie przedmiotów podstawowych oraz przygotowujących do rozszerzenia materiału. Informacje o prerekwizytach dostępne są w sylabusach w WD.

Od kiedy można zapisywać się na przedmioty specjalizacyjne?
Od II semestru włącznie. 

Kto jest opiekunem mojego kierunku?
Lista opiekunów kierunków dostępna jest na stronie DSM.  

Czy można wziąć urlop od lektoratu?
Urlopu nie, natomiast możliwe jest odroczenie języka obcego na studiach stacjonarnych i popołudniowych na jeden lub dwa semestry. W tym celu student musi złożyć stosowne podanie z opinią koordynatora przedmiotu na początku semestru. Przesunięcie realizacji języka na inny semestr nie zwalnia z konieczności zaliczenia 30 punktów ECTS w semestrze. 

Czy lektorat można zrealizować na 3. i 4. semestrze studiów?
Tak istnieje taka możliwość na studiach stacjonarnych i popołudniowych. Formalności należy załatwić w CNJO, a następnie uzyskać zgodę Dziekana. Przeniesienie lektoratu na kolejne semestry nie zwalnia z obowiązku zrealizowania w semestrze 30 ECTS.  

W jaki sposób należy dokonać wyboru terminu zajęć z języka? Aktualnie w WD mam 25,5 punktów ECTS, ponieważ zostawiłem 4,5 na język, którego nie mogę wybrać**
Studenci niestety nie widzą lektoratów podczas wyborów przedmiotów. Język jest narzucony odgórnie i na jego temat trzeba się dowiadywać w Centrum Nauki Języków Obcych (zapis do grupy, godzina i miejsce zajęć). Deklaracja jest zaś tak przemyślana, by student zadeklarował dokładnie tyle przedmiotów, ile trzeba - pomniejszonych o liczbę punktów ECTS za język. Widać w systemie 25,5 a w rzeczywistości jest 30 (język wskakuje automatycznie).  

Wg planu studiów  powinniśmy zrealizować 31 punktów ECTS za przedmioty do wyboru. W ramach tych punktów 15 musi być zrealizowanych za przedmioty związane z kierunkiem. Czy to oznacza, że pozostałe 16 punktów musi być za przedmioty niezwiązane ze studiowanym kierunkiem?
Zapytanie dotyczy III grupy - przedmiotów do wyboru, z których student powinien zrealizować przedmioty za minimum 15 punktów ECTS z puli przedmiotów do wyboru podanych dla danego kierunku oraz przedmioty za 16 punktów spoza tej puli, ale mogą to być równie dobrze przedmioty kierunkowe czy przedmioty składające się na specjalność podaną dla danego kierunku.