Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dla studentów I semestru : Legitymacja studencka
Dziekanat Studium Magisterskiego - Dla studentów I semestru
 

 ważność legitymacji studenckiej

 
UWAGA:
W związku z Informacją Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie uchylenia rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostaną ważne przez 60 dni od dnia uchylenia rozporządzenia tj. do dnia 14 października 2021 r.

mLegitymacje mają ważność do 30 września 2021 r.

Od 8 września Dziekanat SM uruchomił dla studentów wyższych semestrów (II, III, IV) system zapisów w aplikacji Microsoft Bookings (zapisując się prosimy o korzystanie z poczty SGH), umożliwiający zapis na konkretny termin przedłużenia lub odbioru legitymacji. Prosimy o zapisywanie się do właściwych asystentów toku (informacja dostępna na stronie DSM). W przypadku zapisania się do złej osoby student zostanie przekierowany do swojego asystenta na inny wolny termin.

Studenci wyższych semestrów będą mieć możliwość odebrania lub przedłużenia ważności legitymacji od 13 września 2021 r.

Dla studentów I semestru system zapisów zostanie uruchomiony 24 września 2021 r.

Studenci I semestru będą mieć możliwość odebrania legitymacji od 1 października 2021 r.

 

 warunki odebrania legitymacji

 
W roku akademickim 2021/2022 opłata za legitymację wynosi 22 zł. Należy ją wpłacić w następujący sposób:
  • na indywidualny numer konta w Państwa Wirtualnym Dziekanacie 
  • z dopiskiem: I semestr studiów [tryb studiów]* II stopnia
  • tytułem: legitymacja [numer albumu studenta]
*należy wybrać właściwy tryb studiów: stacjonarne / niestacjonarne popołudniowe / niestacjonarne sobotnio-niedzielne.

Fakt uiszczenia opłaty można sprawdzić w systemie USOS.
 

 mlegitymacja

 
Studenci, którzy posiadają ważną legitymację studencką oraz posiadają nr PESEL, mogą aktywować mLegitymację studencką. Aby dokonać aktywacji, należy wykonać 3 kroki: 

mLegitymacja studencka – czyli legitymacja studencka w telefonie – działa tak, jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona można potwierdzić status studenta, skorzystać z ulg i zwolnień. Przy użyciu aplikacji mWeryfikator uprawnione osoby mogą potwierdzić dane (imię, nazwisko, zobaczyć zdjęcie z dokumentu, sprawdzić ważność mLegitymacji studenckiej).

Po każdym wygaśnięciu mLegitymacji, wznowieniu studiów, należy na nowo zamówić mLegitymację.

Studenci, którzy nie odebrali legitymacji tradycyjnych w roku ubiegłym, a chcą wygenerować mLegitymację zobligowani są do ich odbioru.

Więcej o mLegitymacji studenckiej 

Szczegółowa instrukcja, jak otrzymać mLegitymację

 

 Duplikat legitymacji

 

Jeżeli Państwa legitymacja uległa zgubieniu bądź zniszczeniu, można wystąpić o jej duplikat. W tym celu należy:  

  • złożyć podanie za pomocą USOSweb skierowane do Dziekana z prośbą o ponowne wyrobienie legitymacji
  • dokonać wpłaty w wysokości 33 zł na indywidualny numer konta widoczny w Wirtualnym Dziekanacie  
Czas oczekiwania na legitymację około 2 tygodni (termin jest podany w przybliżeniu, gdyż dokument jest wykonywany poza biurem Dziekanatu Studium Magisterskiego).   

Wysokości opłat za niektóre dokumenty z przebiegu studiów wydawane w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – w tym za legitymację – określa Zarządzenie Rektora nr 18 z dnia 8 maja 2019 r.  Według niego za wydanie duplikatu dokumentu uczelnia pobiera opłatę o połowę wyższą niż za oryginał.