Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dla studentów I semestru : Legitymacja studencka
Dziekanat Studium Magisterskiego - Dla studentów I semestru
Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Legitymacje, których ważność na mocy przepisów ustawy miała upłynąć z dniem 29 listopada br., to jest 60 dni po zakończeniu poprzedniego okresu ograniczenia funkcjonowania uczelni określonego na 30.09.2020 r., pozostają ważne.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji. Studenci, którzy mieli mLegitymację w poprzednim semestrze, muszą wygenerować nowy kod QR w USOSweb.

 

 warunki odebrania legitymacji

 
Wszyscy studenci pierwszego semestru w roku akademickim 2020/2021 (posiadający nr PESEL) mają możliwość aktywowania mLegitymacji bez potrzeby odbierania elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS).
Zalecamy Państwu skorzystanie z tej opcji.

UWAGA:
Studenci, którzy nie posiadają nr PESEL proszeni są o odbiór ELS w wyznaczonych terminach, na które należy się zapisać poprzez aplikację (dotyczy wyłącznie studentów nie posiadających nr PESEL) Bookings.
 
W roku akademickim 2020/2021 opłata za legitymację wynosi 22 zł. Należy ją wpłacić w następujący sposób:
  • na indywidualny numer konta w Państwa Wirtualnym Dziekanacie 
  • z dopiskiem: I semestr studiów [tryb studiów]* II stopnia
  • tytułem: legitymacja [numer albumu studenta]
*należy wybrać właściwy tryb studiów: stacjonarne / niestacjonarne popołudniowe / niestacjonarne sobotnio-niedzielne.
 

 mlegitymacja

 
Od 31.03.2020 r. studenci I i II stopnia (posiadający ważną ELS, nr PESEL) mają możliwość aktywowania mLegitymacji studenckiej. Aby dokonać aktywacji, należy wykonać 3 kroki: 

mLegitymacja studencka – czyli legitymacja studencka w telefonie – działa tak, jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona można potwierdzić status studenta, skorzystać z ulg i zwolnień. Przy użyciu aplikacji mWeryfikator uprawnione osoby mogą potwierdzić dane (imię, nazwisko, zobaczyć zdjęcie z dokumentu, sprawdzić ważność mLegitymacji studenckiej).

Po każdym wygaśnięciu mLegitymacji, wznowieniu studiów, należy na nowo zamówić mLegitymację.

Więcej o mLegitymacji studenckiej 

Szczegółowa instrukcja, jak otrzymać mLegitymację

 

 Duplikat legitymacji

 

Jeżeli Państwa legitymacja uległa zgubieniu bądź zniszczeniu, można wystąpić o jej duplikat. W tym celu należy:  

  • złożyć podanie za pomocą USOSweb skierowane do Dziekana z prośbą o ponowne wyrobienie legitymacji.
  • dokonać wpłaty w wysokości 33 zł na indywidualny numer konta widoczny w Wirtualnym Dziekanacie  
Czas oczekiwania na legitymację około 2 tygodni (termin jest podany w przybliżeniu, gdyż dokument jest wykonywany poza biurem Dziekanatu Studium Magisterskiego).   

Wysokości opłat za niektóre dokumenty z przebiegu studiów wydawane w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – w tym za legitymację – określa Zarządzenie Rektora nr 18 z dnia 8 maja 2019 r.  Według niego za wydanie duplikatu dokumentu uczelnia pobiera opłatę o połowę wyższą niż za oryginał.