Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dla studentów I semestru : FAQ
Dziekanat Studium Magisterskiego - Dla studentów I semestru
 

 FAQ

 
​Choć często sprawy, z jakimi przychodzą Państwo do Dziekanatu mają charakter indywidualny, wiele z nich powtarza się. Z tego powodu zebraliśmy najczęściej pojawiające się pytania i przygotowaliśmy na nie odpowiedzi. Proszę sprawdzić, czy Państwa pytanie nie zostało zawarte w poniższej liście.
 

 0. KWESTIE PODSTAWOWE

 
​0.1. Kto się mną zajmuje w Dziekanacie? Do którego okienka mam się zgłosić?
 
Każdy student ma przypisanego asystenta/asystentkę toku, czyli osobę, która prowadzi jego akta osobowe. Na naszej stronie w menu po znajdują się listy pracowników dziekanatu prowadzących studentów. Asystent/asystentka toku jest pierwszą osoba do kontaktu we wszelkich sprawach studenckich – to ona przyjmuje od Państwa podania, wydaje bieżące zaświadczenia i służy Państwu pomocą podczas studiów.  
 
0.2. Dlaczego jeszcze nie mam odpowiedzi na swoje pytanie?  
 
To może zależeć od różnych czynników. Po naszej stronie proszę pamiętać o tym, że:
  • Czas odpowiedzi na podania może wynosić trzy tygodnie (choć większość z nich rozpatrujemy znacznie szybciej)
  • Odpowiadamy na e-maile studentów wysyłane z poczty w domenie SGH, co wynika z Regulaminu studiów i ochrony danych osobowych.
 

 1. odbiór dokumentów

 
​1.1. Kiedy mogę odebrać legitymację?  
 
Legitymacje - szczegółowe informacje dotyczące legitymacji podane są na stronie DSM.   
 
1.2. Czy ktoś może za mnie odebrać legitymację?  
 
Może, ale wyłącznie za okazaniem upoważnienia notarialnego. Osoba odbierająca dokument, jest zobowiązana do odbioru egzemplarza umowy podpisanego przez Panią Dziekan.  
 
1.3. Dostałem się na studia. Kiedy mogę odebrać zaświadczenie, że jestem studentem?
 
Dziekanat Studium Magisterskiego może wystawić zaświadczenie wyłącznie studentowi lub absolwentowi. Osoba zrekrutowana uzyskuje status studenta z dniem rozpoczęcia semestru. Zaświadczenia będą wystawiane od 1 października 2020 r. można otrzymać skan lub poprosić o wysłanie za pomocą Poczty Polskiej.
 

 2. zapisy na zajęcia

 
​2.1. Na jakie przedmioty mam się zapisać?
 
Niektóre przedmioty na I semestrze są obowiązkowe. Wszelkie informacje na temat tego, ile i jakich przedmiotów należy zadeklarować znajdą Państwo w dedykowanej zakładce. Plan zajęć jest podzielony na tryby: łączony dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych popołudniowych oraz oddzielnie dla studiów niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych.
 
2.2. Kiedy i jak mogę się zapisać na zajęcia?
 
Informacja o terminach wyborów oraz sposobu zapisu na nie, znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce dla studentów I semestru. Proszę jednak pamiętać, że na zajęcia należy zapisać się przed rozpoczęciem semestru. 
 
2.3. Kiedy mam lektorat?
 
Lektoratami zajmuje się oddzielna jednostka w naszej Uczelni –  Centrum Nauki Języków Obcych. Należy sprawdzić grupę językową na stronie tego biura lub w gablotach przed CNJO na II piętrze w budynku głównym.  
 
2.4. Jak zapisać się na szkolenia e-learningowe obowiązkowe dla I semestrów?
 
Platformą studiów w formie e-learningowej zajmuje się Centrum Otwartej Edukacji. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapisów oraz realizacji zajęć powinny być umieszczone na stronie właśnie tej jednostki.  
 
2.5. Realizowałam już szkolenia e-learningowe na studiach licencjackich w SGH, czy musze robić je jeszcze raz?
 
Nie. Szkolenia zrealizowane w DSL są przegrywane z Centrum Otwartej Edukacji do naszych baz. Prosimy tylko kontrolne sprawdzić w pierwszych dwóch tygodniach zajęć, czy faktycznie wszystkie szkolenia zostały przegrane.
 

 3. ZMIANA TRYBU LUB KIERUNKU STUDIÓW

 
3.1 Czy mogę zmienić kierunek studiów?  
 
Możliwa jest zmiana kierunku studiów po zaliczeniu I semestru za zgodą Dziekana (§ 32 Regulaminu studiów). Aby zmienić kierunek od II semestru należy złożyć stosowne podanie w terminie określonym w instrukcji dziekana​. Należy także spełnić warunek zaliczenia I semestru. 
 
3.2. Czy mogę zmienić tryb studiów?  
 
Zmianę trybu studiów reguluje § 31 Regulaminu studiów. W szczególności
  • Możliwa jest zmiana trybu niestacjonarnego na inny niestacjonarny (np. popołudniowego na sobotnio-niedzielny)
  • Możliwa jest zmiana trybu stacjonarnego na niestacjonarny
  • Zmiana trybu niestacjonarnego na stacjonarny wymaga uzyskania najwyższej skumulowanej średniej ocen w ramach określonego przez Rektora limitu miejsc.
Zmiana trybu studiów możliwa jest pod warunkiem uzyskania zgody Dziekana. A zatem, aby zmienić tryb studiów należy złożyć podanie do Dziekana w terminie określonym w instrukcji dziekana
 

 4. opłaty

 
​4.1. Chcę płacić w ratach, czy muszę to zgłaszać?
 
Tak. Płatność w ratach po zsumowaniu daje nieco wyższą kwotę czesnego niż płatność jednorazowa. Dlatego nie możemy Państwu narzucać formy płatności. Zgłoszenie jest istotne z punktu widzenia powstawania ewentualnych odsetek karnych za nieuregulowanie należności. Dokonujecie tego Państwo przy składaniu dokumentów, zaznaczająć odpowiednią formę płatności w umowie.  
 
4.2. Czy mogę rozłożyć płatność za czesne na raty?
 
Tak. W przypadku, kiedy zaznaczyliście Państwo w umowie płatność semestralną a chcielibyście płacić ratalnie, należy złożyć podanie adresowane do Dziekana SM o zmianę formy płatności.
 
4.3. Czy muszę zgłaszać płacenie w ratach co semestr? Czy wystarczy zrobić to raz na początku studiów?  
 
Jeśli decydują się Państwo uiszczać opłatę za czesne w systemie ratalnym, zaznaczacie to Państwo w umowie raz. Taka forma płatności obowiązuje przez cały okres studiów.
 
4.4. Chciałabym otrzymać fakturę za wpłaty za czesne, jak mogę ją uzyskać?
 
Aby otrzymać fakturę za wpłaty czesnego, należy zgłosić taką potrzebę e-mailem do swojej asystentki toku. Jeśli płatnikiem jest student wystarczy samo zgłoszenie elektroniczne. W sytuacji, gdzie płatnikiem jest firma opłacająca studia danego studenta, niezbędne jest złożenie pisma od firmy, która o taki dokument wnioskuje.