Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dla studentów I semestru : Dla studentów I semestru – Dziekanat Studium Magisterskiego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dziekanat Studium Magisterskiego - Dla studentów I semestru
 

 I SEMESTR 2021/2022

 

Szanowni Państwo,

 
Witamy Państwa serdecznie w gronie studentów Studium Magisterskiego. Aby ułatwić Państwu proces studiowania w naszej Uczelni przygotowaliśmy dla Państwa najważniejsze i niezbędne informacje organizacyjne. Podzieliliśmy je chronologicznie na trzy etapy: przed rozpoczęciem I semestru, na początku I semestru oraz w trakcie I semestru. Na końcu zamieściliśmy informacje dla studentów przyjętych z odwołania.
 
Prosimy, aby zapoznali się Państwo z nimi przed rozpoczęciem semestru. Ułatwi to Państwu i nam organizację Państwa studiów.
 

 ZANIM ROZPOCZNIE SIĘ SEMESTR

 
​W przeciągu 3-4 dni roboczych od momentu złożenia dokumentów, otrzymają Państwo mailem na adres podany w systemie rekrutacyjnym informacje o:
 • numerze albumu
 • loginie i haśle do sieci SGH
Decyzją Dziekan Studium Magisterskiego, wszelkie odpowiedzi ze strony pracowników naszego biura są kierowane wyłącznie na Państwa adresy w domenie @sgh.waw.pl. Prosimy o kierowanie zapytań do nas z Państwa uczelnianej poczty.
 
Login i hasło do sieci SGH to kluczowe informacje, umożliwiające Państwu wybranie przedmiotów na I semestrze. W razie problemów proszę kontaktować się z Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury.  

Aby rozpocząć studia należy wybrać odpowiednie przedmioty. W SGH zapisy na zajęcia odbywają się wyłącznie za pomocą systemu Wirtualny Dziekanat w wyznaczonych terminach. Zapisując się na zajęcia proszę pamiętać o konieczności uwzględnienia w planie zajęć lektoratu z języka obcego. Wszystkie niezbędne informacje na temat sposobu zapisania się na zajęcia znajdują się w poniższych linkach:
Studentom niestacjonarnym przypominamy, że opłatę za pierwszy semestr (lub jego pierwszą ratę, jeśli taki wariant opłat Państwo wybraliście) należy opłacić do 30 września 2021 r. Wpłata powinna być dokonana na indywidualny nr konta widoczny w Wirtualnym Dziekanacie.
 

 NA POCZĄTKU SEMESTRU

 
​Początek semestru to czas dopełnienia formalności związanych ze studiami, szczegółowe informacje dotyczące ich spełnienia zostaną podane we wrześniu
 • podpisania ślubowania
 • odebrania jednego egzemplarza umowy
 • odebrania legitymacji (aby ją odebrać należy przedstawić dowód wpłaty za ten dokument)
Według Regulaminu studiów (§ 3 pkt 1) podpisanie ślubowania gwarantuje Państwu nabycie praw studenta, tym bardziej warto dopełnić tych formalności. Jeżeli potrzebują Państwo zaświadczenia o statusie studenta, będziemy je wydawać od 1 października (możliwość otrzymania skanu i wysłanie oryginału za pośrednictwem Poczty Polskiej).  
 
Jedną z najbardziej istotnych informacji na tym etapie jest ustalenie, z którą osobą mogą Państwo załatwiać sprawy związane ze swoimi studiami. Aby ułatwić Państwu poruszanie się po Dziekanacie każdy z Państwa ma przypisaną osobę zajmującą się danym kierunkiem studiów, czyli osobę, która prowadzi dokumentację związaną z przebiegiem Państwa studiów. Informacje o tym  znajdują się w osobnej zakładce
 

 W TRAKCIE SEMESTRU (I INNE WAŻNE INFORMACJE)

 
Poniżej podajemy linki do informacji, które mogą się Państwu przydać w trakcie tego semestru, a także kolejnych:
 • W I semestrze należy bezwzględnie zaliczyć obowiązkowe szkolenia e-learningowe
 • Wszelkie podania w sprawach standardowych należy składać za pomocą Wirtualnego Dziekanatu. Wzory podań oraz opisy procedur znajdują się w osobnej zakładce.
 • Zanim zadadzą Państwo pytanie, warto sprawdzić, czy nie ma na nie odpowiedzi w FAQ.  
Zamieszczamy także przydatne informacje od innych jednostek organizacyjnych SGH na temat:
 

 Studenci z odwołania

 

W przypadku pozytywnej decyzji dotyczącej odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej obowiązują nieco inne procedury niż w przypadku zwykłego naboru. Prosimy o to, aby w trybie pilnym zadbali Państwo o następujące sprawy:

 • Na początku warto upewnić się, że dokumenty z Działu Rekrutacji (pok. 37, bud. G) zostały przekazane do Dziekanatu Studium Magisterskiego (pok. 47, bud. G).
 • Aby uzyskać dostęp do Wirtualnego Dziekanatu należy zgłosić się do Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury.
 • Aby zapisać się na zajęcia należy napisać podanie adresowane do Dziekan Studium Magisterskiego o dopisanie do przedmiotów, wymienić przedmioty (sygnatura, nazwa, wykładowca) i złożyć w Dziekanacie. Informacja o terminach wykładów, jak i o przedmiotach obowiązkowych dla I semestru  znajduje się na stronie Studium Magisterskiego.
 • Aby zapisać się na lektorat z języka obcego należy udać się do Centrum Nauki Języków Obcych (pok. 203, bud. G).
 • Pozostałe kwestie zostały opisane wyżej.